ජල කම්හලකට විරෝධය පා මඩකලපුවේ හර්තාල් | දිනමිණ

ජල කම්හලකට විරෝධය පා මඩකලපුවේ හර්තාල්

මඩකලපුව - පුල්ලූමලේ ප්‍රදේශයේ ක්‍රියාත්මක පානීය ජල බෝතල් නිෂ්පාදනය කරන කර්මාන්ත ශාලාවකට විරෝධය දක්වමින් මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ අද පෙරවරු හයේ සිට හර්තාල් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කර තිබේ.

ප්‍රදේශවාසීන් චෝදනා කරන්නේ, අදාළ කර්මාන්ත ශාලාව හේතුවෙන් ප්‍රදේශයේ පානීය ජල ගැටළුවක් මෙන්ම ගොවිතැන් සඳහා අවශ්‍ය ජලය නොමැති බවයි.

හර්තාලය නිසා මේ වනවිට දිස්ත්‍රික්කයේ සියලූම වෙළඳසැල් ඊට සහය දක්වමින් වසා දමා ඇති බව සඳහන්.

එමෙන්ම මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ දෛනික කටයුතුවලට හර්තාලයෙන් බාධා එල්ල වී ඇත.

නව අදහස දක්වන්න