හොරොව්පතාන-ගලෙන්බිඳුණුවැව වකුගඩු රෝග වළකන්න ජෝන් කීල්ස් සහාය | දිනමිණ


 

හොරොව්පතාන-ගලෙන්බිඳුණුවැව වකුගඩු රෝග වළකන්න ජෝන් කීල්ස් සහාය

ජෝන්කීල්ස් පදනම විසින් ජාතික ජල සම්පාදන සහ ජලාප්‍ර‍වාහන මණ්ඩලයේ නිදන්ගත වකුගඩු රෝග වැළැක්වීමේ ව්‍යාපෘතියට සහාය දෙමින් අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ හොරොව්පතාන සහ ගලෙන්බිඳුණුවැව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසවල ප්‍ර‍ති-ආස්‍රැත ජල පිරිපහදු පද්ධති දෙකක් සඳහා අරමුදල් සපයා දෙන ලදී. මෙය ජාතික ජල සම්පාදන සහ ජලාප්‍රවාහන මණ්ඩලය විසින්, නිදන්ගත වකුගඩු රෝගය (Chronic Kidney Disease - CKD) සඳහා අවදානම පවතින බවට හඳුනාගත් ප්‍රදේශවල පානීය සහ ඉවුම්පිහුම් කාර්යයන් සඳහා මනා ගුණාත්මක තත්ත්වයේ පවතින ජලය ලබාගැනීමට ප්‍රවේශය සලසා දීමේ ප්‍ර‍ධාන සැලසුමෙහි කොටස‍කි.

නිදන්ගත වකුගඩු රෝගය උතුරු මැද, වයඹ, ඌව, නැගෙනහිර සහ උතුරු පළාත් ඇතුළුව දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවල පවතින බවට වාර්තා වේ. මෙහි බලපෑමට ලක්ව ඇති පවුල් දැඩි දුෂ්කරතාවයන්ට සහ කම්පනයට පත්කරමින් නිදන්ගත වකුගඩු රෝගය (CKD) බරපතල සමාජ ගැටළුවක් දක්වා වර්ධනය වී ඇති අතර, පීඩාවට පත් ජනගහනයෙන් වැඩි පිරිසක් අඩු ආදායම් ලබන්නන්ගෙන් සමන්විත වීම හේතුවෙන් ඔවුන් රජයේ රෝහල්වලින් සෞඛ්‍ය සේවාවන් අපේක්ෂා කිරීම රජයේ සෞඛ්‍ය පද්ධතිය මත විශාල බරක් ඇති කර තිබේ.

නිදන්ගත වකුගඩු රෝගය සඳහා හේතුව නිර්ණය කිරිම පිණිස ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය විසින් සිදුකරන ලද අධ්‍යයනයකට පසුව, කුඩා පොකුරු ගම්මාන සඳහා ප්‍ර‍ති-ආස්‍රැති ජල පිරිපහදු යන්ත්‍ර‍ ලබාදීම ඇතුළුව නිදන්ගත වකුගඩු රෝගයේ බලපෑමට ලක්ව ඇති ප්‍රදේශ සඳහා හොඳ ගුණාත්මක බවින් යුතු ජලය ලබාදීමේ විධිමත් වැඩසටහනක් ජාතික ජල සම්පාදන සහ ජලාප්‍ර‍වාහන මණ්ඩලය විසින් යෝජනා කර තිබේ.

නව අදහස දක්වන්න