ප්‍රමිතිය ගැන වචනයක් | දිනමිණ


 

ප්‍රමිතිය ගැන වචනයක්

'පාරිභෝගික ඔබ අපට රජෙකි' බොහෝ වෙළෙඳ ආයතනවල තේමා පාඨයකි. එසේ රජෙක් හා සමාන පාරිභෝගිකයාට අලෙවිකරු දුන් භාණ්ඩය භාවිතයේදී විටකදී තම අපේක්ෂා ඉටු නොවන විට අලෙවිකරු තමන්ට වංචා කරන ලද බවට හැඟීමක් ඇතිවන අවස්ථා ඇත.

කලින් අභ්‍යන්තර වෙළඳ කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව සහ වර්තමානයේ පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය එවැනි පාරිභෝගික පැමිණිලි සම්බන්ධව කටයුතු කරන අතර බොහෝ පාරිභෝගිකයින් භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමේදී ද පරීක්ෂාකාරී වනුයේ ප්‍රමිතිය පිළිබඳවයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමිතීන් පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය කටයුතු කරන අතර මේ වන විට විදේශීය නිෂ්පාදන රැසක් දේශීය වෙළෙඳපොළේ ඇත. එම විදේශීය නිෂ්පාදනවලද යම් යම් ප්‍රමිති ලාංඡන සටහන් කර ඇතත් ඒවායේ නිරවද්‍යතාව පැහැදිලි කර ගැනීමට පාරිභෝගිකයාට කළ නොහැක.

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය ද ප්‍රමිතීන් සහතික කරනුයේ පාරිභෝගික සහ සේවා සැපයුම්කරුවන්ගේ ඉල්ලීම් පරිදිය. එසේ ඉල්ලීම් සිදු නොකළ ‍යම් භාණ්ඩයක් සඳහා ප්‍රමිතීන් තීරණය කිරීමක් සිදු නොවේ. බහුතරයක් පාරිභෝගිකයනට මේ පිළිබඳ අවබෝධයක් නොමැති අතර එබැවින් යම් නිෂ්පාදනයක ගුණාත්මක තත්ත්වය අවබෝධ කර ගැනීමට නොහැකි වේ.

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ විවිධ නිෂ්පාදන සඳහා ප්‍රමිතීන් සහ අදාළ අංක ලබා දෙන අතර ඒ සඳහා වලංගු කාලසීමාවක් ද ලබා දේ. එහෙත් එසේ ප්‍රමිති සහතික ලබාගත් ආයතන ද කල් ඉකුත් වූ පසුව අදාළ සහතිකය සහ අංක භාවිතා කරමින් සිය නිෂ්පාදන වෙළෙඳපොළට ඉදිරිපත් කරයි.

තොරතුරු තාක්ෂණයේ ඉහළම අවස්ථා පවතින කාලසීමාවකදී ඉහත කරුණ පිළිබඳ සැලකිලිමත් වීම ප්‍රමිති ආයතනයේ වගකීමකි.

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ සහතික පරීක්ෂාවේදී SLS අංක සටහන් කිරීම අනිවාර්ය කිරීම කර ඇති භාණ්ඩ වර්ග රාශියකි. සිමෙන්ති, යකඩ, පී. වී. සී. උපාංග මෙන්ම අටපිරිකර ද, දත්බෙහෙත් ද, මදුරු කොයිල් ද, විදුලි රැහැන් සහ බල්බ ද, හෝල්ඩර් ද එසේ SLS අංක සටහන් කිරීම අනිවාර්ය කර ඇති වර්ග කීපයකි.

එහෙත් අනිවාර්ය වූ SLS අංක සටහන් කිරීමකින් තොරව එකී නිෂ්පාදන රාශියක් වෙළෙඳ පොළේ ඇත. එවැනි ව්‍යාජ සහ අනුකරණ නිෂ්පාදන භාවිතයෙන් ඉතා විශාල ලෙස විදේශ විනිමය පිටරටවලට යන අතර දේශීය නිෂ්පාදනවලට ද ඉතා අහිතකර ලෙස බලපා ඇත. එයට අමතරව ජීවිත හානි වීම රෝගාබාධ හා විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය මෙරට කසළ ගොඩගැසීමට ඉහත ක්‍රියාවන් හේතු වේ.

පාරිභෝගික ඔබ මේ පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයෙන් විමසිය යුතු අතර පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියට පැමිණිලි කිරීම සහ ඒ පිළිබඳ පසුවිපරම් කිරීමට 2012 අංක 12 දරන තොරතුරු දැනගැනීම් පනත ද උපයෝගී කරගත යුතුය.

ජාතිමාමක සහ දේශප්‍රේමී ශ්‍රී ලංකාවේ පාරිභෝගික ඔබ සැම ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ ක්‍රියාකාරකම් සහ යාවත්කාලීන වීම් පිළිබඳ නිරන්තර අවධානයෙන් කටයුතු කළ යුතු කාලය එළඹ තිබේ.

කුමාර පොරවගොඩ
බලපිටිය 

නව අදහස දක්වන්න