ඉබ්බන්කටුව මහා ශිලා සුසාන සංකීර්ණය | Ibbankatuwa Megalithic Tombs | දිනමිණ


 

ඉබ්බන්කටුව මහා ශිලා සුසාන සංකීර්ණය | Ibbankatuwa Megalithic Tombs

නලින් දිල්රුක්ෂ

අනාදිමත් කාලයක පැවැති ශ්‍රී ලංකාවේ සමෘධිමත් භාවය ලොවට කියාපාන අපූරුම ස්ථානයකි ඉබ්බන්කටුව මහා ශිලා සුසාන සංකීර්ණය. මෙය දඹුල්ල නගරයට කිලෝමීටර් පහක් පමණ මෙහායින් කුරුණැගල පාරේ පාර අයිනට වන්නටම පිහිටා ඇත.ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උපදින්නටත් වසර හයසීයක එපිටින් මෙරට දියුණු සමාජයක් පැවති බවට ලොවට ඔප්පුකළ හැකි සාක්ෂි මෙම සුසානයෙන් හමුවෙයි.

නව අදහස දක්වන්න