සමස්ත ලංකා රුධිර පාරවිලයනය චිත්‍ර තරගයේ හපනිය දොරපේ විදුහලෙන් | දිනමිණ


 

සමස්ත ලංකා රුධිර පාරවිලයනය චිත්‍ර තරගයේ හපනිය දොරපේ විදුහලෙන්

2018 සමස්ත ලංකා රුධිර පාරවිලයනය චිත්‍ර පෝස්ටර් තරගාවලියේ සමස්ථ ලංකා ප්‍රථම ස්ථානය දිනා ගැනීමට දොරපේ මහා විද්‍යාලයේ එච්. කේ.නදුනි වාසනා සිසුවිය සමත් වී ඇත. පෝස්ටර් චිත්‍ර 7000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඉදිරිපත් වී තිබු මේ තරගාවලියේ ජ්‍යෙෂ්ඨ අංශයේ ප්‍රථම ස්ථානය දිනා ගැනීමට නදුනි සිදුවිය සමත් වී සිටින්නීය. මේ තරගාවලියේ තාග්‍ය ප්‍රධානෝත්සවය පසුගිය දා නෙළුම් පොකුණ රගහලේ දී පැවැත්විණි. නදුනි වාසනා පිළිගැනීමේ උත්සවයක් පහුගියදා එම විද්‍යාලයේ දී පැවැත්විණි. එම අවස්ථාව සදහා විද්‍යාලයේ විදුහල්පති, ගුරු මණ්ඩලය ඇතුළු සිසු සිසුවියන් විශාල ප්‍රමාණයක් සහභාගී වූහ.

ලංකින්ද නානායක්කාර ඉමදුව සමුහ

නව අදහස දක්වන්න