ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය FCID යයි | දිනමිණ

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය FCID යයි

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සිදු වන්නට ගිය මූල්‍ය වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් එම ආයතනය විසින් පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාශය වෙත පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර තිබේ. 
 
එළඹෙන එංගලන්ත තරඟ සංචාරයට අදාළ විකාශන අයිතිය සම්බන්ධයෙන් ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් මෙම පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කර ඇති බව වාර්තා වේ.
 
අදාල අක්‍රමිකතාව ඩොලර් මිලියන 05 කට ආසන්න වටිනාකමින් යුක්ත බවද පැවසේ.

නව අදහස දක්වන්න