මිලියන 182 ක් වැයකර මහල් 4 කින් යුත් නව පරිපාලන ගොඩනැගිල්ලක් | දිනමිණ

මිලියන 182 ක් වැයකර මහල් 4 කින් යුත් නව පරිපාලන ගොඩනැගිල්ලක්

රුපියල් මිලියන 182 ක් වැයකර කටාන ජාතික පොලිස් අභ්‍යාස ආයතන පරිශ්‍රයේ අභිනවයෙන් ඉදිකිරීමට යන මහල් 4 කින් යුත් නව පරිපාලන ගොඩනැගිල්ලට මුල්ගල් තැබීමට සුබ මො‍හොත එළඹෙන තෙක් පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර, බස්නාහිර පළාත නියෝජ්‍ය පොලිස්පති නන්දන මුණසිංහ, අන්තර් ජාත්‍යන්තර සබඳතා නියෝජ්‍ය පොලිස්පති සංජීව ධර්මරත්න, ප්‍රවර්ධන හා පොලිස් මූලස්ථාන නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ප්‍රියන්ත වීරසූරිය, සහාය සේවා භාර නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ඩබ්ලිව්. එෆ්. වී. ප්‍රනාන්දු යන මහත්වරු ප්‍රධාන පිරිස මුල්ගල් අතැතිව පසුවූ අවස්ථාව.

මෙම ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම් කටයුතු වර්ෂයක් ඇතුළත අවසන් කිරීමට සැලසුම් කර තිබේ.

ඡායාරූපය - මීගමුව විශේෂ එච්. ප්‍රනාන්දු

 


නව අදහස දක්වන්න