එ.ජාතීන්ගේ නව නේවාසික සම්බන්ධීකාරිනී හනා සිංගර් | දිනමිණ

එ.ජාතීන්ගේ නව නේවාසික සම්බන්ධීකාරිනී හනා සිංගර්

එක්සත් ජාතීන්ගේ නව නේවාසික සම්බන්ධීකාරිකා හා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහනේ ශ්‍රී ලංකා නේවාසික නියෝජිතවරිය වශයෙන් හනා සිංගර් මහත්මිය පත්කර තිබේ.

මෙලෙස ශ්‍රී ලංකාව සඳහා පත්කර සිටින එක්සත් ජාතීන්ගේ නව නේවාසික සම්බන්ධීකාරිකා හා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහනේ ශ්‍රී ලංකා නේවාසික නියෝජිතවරිය ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා වෙත සිය අක්ත පත්‍ර ප්‍රදානය කළාය.

මීට පෙර එක්සත් ජාතීන්ගේ නව නේවාසික සම්බන්ධීකාරිකා හා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහනේ ශ්‍රී ලංකා නේවාසික නියෝජිතවරිය වශයෙන් කටයුතු කළ උනා මැක්කෝලි මහත්මියගේ අභාවයත් සමඟ පුරප්පාඩු වූ එම ධූරය සඳහා හනා සිංගර් මහත්මිය පත්කර තිබේ.

සිංගර් මහත්මිය එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අරමුදලේ වසර 27 ක් සේවය කර ඇති අතර දකුණු ආසියාව ඇතුළු විවිධ කලාපවල මානුෂීය ආධාර ක්ෂේත්‍රයට අදාළව වසර 15 කට වැඩි ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරණ අත්දැකීම් ලබා ඇත. ඇය සිරියාව, නේපාලය, කසකස්ථානය සහ අසර්බයිජානය යන රටවල එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අරමුදලේ නියෝජිතවරිය ලෙස ද සේවය කර තිබේ.

මහින්ද අලුත්ගෙදර


නව අදහස දක්වන්න