මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ 39 වැනි සැසි වාරය අද | දිනමිණ

මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ 39 වැනි සැසි වාරය අද

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ 39 වැනි සැසි වාරය අද ආරම්භ වනු ඇත. සැසිය අද සිට ලබන 28 වන දා දක්වා පැවැත්වීමට නියමිත වේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ විශේෂ ක‍්‍රියාකාරි කමිටු දෙකක් විසින් සැකසූ විශේෂ වාර්තා දෙකක් මෙවර සැසියට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව ඇත.

බලහත්කාරයෙන් රඳවා ගැනීම් පිළිබඳ සොයා බැලීමේ ක‍්‍රියාකාරී කමිටුව හා සත්‍ය, සාධාරණත්වය, වන්දි ගෙවීම් පිළිබඳ විශේෂ නියෝජිත පැබ්ලෝ ඩි. ග‍්‍රීෆ් විසින් ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් සැකසු වාර්තා දෙක මෙවර සැසියට ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇති.


නව අදහස දක්වන්න