ග්ලෝබල් ලයිෆ් ස්ටයිල් වෙතින් සම්බුදු සසුනට ආලෝක පූජාවක් | දිනමිණ

ග්ලෝබල් ලයිෆ් ස්ටයිල් වෙතින් සම්බුදු සසුනට ආලෝක පූජාවක්

දුෂ්කරතා රැසක් මධ්‍යයේ සිය ශාසනික සේවය ඉටුකරලීමට භික්ෂූන් වහන්සේලාගෙන් හා මෙහෙණින් වහන්සේලාගෙන් ලැබෙන දායකත්වය ප්‍රශංසනීය වේ. වැඩි දෙනෙකුගේ අවධානය යොමු නොවන දුෂ්කරතා රැසක් මධ්‍යයේ සිය ශාසනික සේවාවන් පවත්වාගෙන යනු ලබන විහාරස්ථාන හා ආරාමයන්හි පවතින අඩුපාඩුකම් ද අපමණය.

මේ පිළිබඳව අවධානය යොමුකරන ලද සීමාසහිත Òග්ලෝබල් ලයි‍ෆ් ස්ටයිල් ලංකාÓ (පුද්ගලික) සමාගම ඔවුන් අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යනු ලබන සමාජ සත්කාරක සේවාවේ නවතම පියවර වශයෙන් දුෂ්කරතා මධ්‍යයේ පවත්වාගෙන යනු ලබන විහාරස්ථාන හා ආශ්‍රම සඳහා සූර්ය විදුලි බලශක්ති කට්ටල ප්‍රදානය කිරීමේ වැඩපිළිවෙළක් ආරම්භ කර ඇත.

එහි පළමු පියවර වශයෙන් රුපියල් ලක්ෂ දෙකක් වටිනා සූර්ය බලශක්ති කට්ටල හතරක් කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ කරව්ව, මෝල්කාවේ පිහිටි Òනිසල අරණÓ මෙහෙණි ආශ්‍රමයේ පූජ්‍ය බෝධිචිත්තා මෙහෙණින් වහන්සේ වෙත පිරිනමනු ලැබීය.


නව අදහස දක්වන්න