දැවිතෙල් කාන්දුව ගැන නාරා ආයතනයෙන් විමර්ශනයක් | දිනමිණ

දැවිතෙල් කාන්දුව ගැන නාරා ආයතනයෙන් විමර්ශනයක්

දැවිතෙල් කාන්දුව නිසා බලපෑමට ලක් වූ ප්‍රදේශවල මසුන් ආහාරයට ගැනීම සෞඛ්‍යට අහිතකර නොවන බව සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය පවසයි.

එහි සමාන්‍යාධිකාරි ටර්නි ප්‍රදීප් කුමාරසඳහන් කළේ, බලපෑමට ලක් වූ වෙරළ තීරය භාවිත කිරීමෙන් තවදුරටත් වැළකී සිටිය යුතු බවයි. 

මේ අතර දැවිතෙල් කාන්දුව සමග සාගර සම්පත්වලට සිදු ව ඇති හානි සම්බන්ධයෙන් විශේෂ විමර්ශනයක් මේ වන විට ආරම්භ කර ඇති බව නාරා ආයතනය පවසයි.

 


නව අදහස දක්වන්න