ලෝටස් වටරවුමෙන් ගාලුමුවදොර පාර වැසේ | දිනමිණ


 

ලෝටස් වටරවුමෙන් ගාලුමුවදොර පාර වැසේ

විරෝධතාවයක් හේතුවෙන් ලෝටස් වටරවුමෙන් ගාලුමුවදොර මාර්ගය සහ බැංකු මාවත තාවකාලිකව වසා දමා තිබේ.

හෝමාගම ජන අයිතීන් සුරැකීමේ ව්‍යාපාරය කොළඹ කොටුව ඉදිරිපිටින් මෙම විරෝධතාවය ආරම්භ කර ඇත.

ඒ හෝමාගම ප්‍රදේශය ආශ්‍රිතව ඉදිකිරීමට යෝජිත තාක්ෂණික නගරයට විරෝධය පළකරමිනි.

නව අදහස දක්වන්න