පරිසරය පිරිසුදු කිරීමේ ආදර්ශය දුම්රියට රැගෙන ආ යුතුයි | දිනමිණ


 

පරිසරය පිරිසුදු කිරීමේ ආදර්ශය දුම්රියට රැගෙන ආ යුතුයි

මරදාන දුම්රිය ස්ථාන පරිශ්‍රය ආවරණය කරමින් මහා ශ්‍රමදානයක් සුරකිමු දුම්රිය සංවිධානය විසින් පසුගිය 08දා සංවිධාන කොට තිබුණි. දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී ඩිලන්ත ප්‍රනාන්දු මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැති මෙම ශ්‍රමදානයට සමගාමීව මරදාන දුම්රිය ස්ථානයේ, කැලණිවැල දුම්රිය මාර්ග වේදිකා අංක 9 හා 10 වේදිකා පරිශ්‍රය තුළ නිදහස් පුස්තකාලයක්ද, ප්‍රධාන මගී පාලම විසිතුරු මල් පැළ වලින් අලංකරණය කිරීමක්ද සිදු විය. මෙය නව දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරවයා සහභාගී වූ මුල්ම පොදු කටයුත්ත වන අතර, සුරකිමු දුම්රිය සංවිධානයේ පළමු සමාජ ක්‍රියාකාරකම ද වේ. මෙහිදි දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී ඩිලන්ත ප්‍රනාන්දු මහතා මෙසේ ප්‍රකාශ කළේය. ඉදිරියේදී යහපත් දුම්රිය සේවාවක් ලබා දීමේ අරමුණින් ඉන්දියානු ණය සහන ව්‍යපෘතිය යටතේ දුම්රිය ඇණිය වෙත නව දුම්රිය මැදිරි 160ක් එකතු කිරීමට ගිවිසුම් ගතව සිටිනවා. ඒ වගේම කැලණිවැලි මාර්ගය නවිකරණය සඳහා ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගෙන තිබෙනවා.

සුරකිමු ශ්‍රී ලංකා සංවිධානය නියෝජනයේ සභාපති පාහියන්ගල ආනන්ද සාගර හිමි - පසුගිය දින වලදී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණ ආශ්‍රිතව තරග අවසානයේදී ප්‍රේක්ෂකයන් ක්‍රීඩාංගණ පිරිසිදු කොට පිටව යාමක් දකින්න ලැබුණා. ඒ වගේම ඇතැම් දේශපාලන රැස්වීම් වලින්ද එම ආදර්ශය සනිටුහන් වන අයුරු දකින්න ලැබුණා. මේ ආදර්ශය දුම්රිය තුළටද ගෙන ආ යුතුයි.

දුම්රිය මගීන් දුම්රිය පරිශ්‍ර හා දුම්රිය මැදිරි තුළ හා ඉන් පිටත පරිසරයට අවිධිමත්ව කසළ බැහැර කරනවා එය පාලනයට හා නැවැත්වීමට කටයතු කළ යුතුයි.

රැස්වීම අවසානයේ අවවාදයට වඩා ආදර්ශය උතුම් යන්න පසක් කරමින් දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා හා ආරාධිතයන් ඇතුළු සියල්ලන්ම දුම්රිය මාර්ගය වෙත අවතීර්ණ වී දුම්රිය මග පිරිසිදු කිරීමට එක් වූහ.

මෙම අවස්ථාවට සුරකිමු ශ්‍රී ලංකා සංවිධානය නියෝජනයේ ලේකම් රුවන් පතිරණ, ප්‍රවාහන ඇමැතිවරයාගේ වෘත්තීය සමිති සම්බන්ධතා ලේකම් එච්.එම්. අතුලසේන මහතා ඇතුළු දුම්රිය අධිකාරී, නියාමක, රියැදුරු සංගමය යනාදී සියලු ශ්‍රේණීන් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වූහ.

නව අදහස දක්වන්න