උපාධිදාරී රාජ්‍ය නිළධාරීන් අද වැඩ වර්ජනයක | දිනමිණ


 

උපාධිදාරී රාජ්‍ය නිළධාරීන් අද වැඩ වර්ජනයක

M.N4 වැටුප් තලය නියෝජනය කරන දිවයින පුරා සිටින උපාධිදාරී රාජ්‍ය නිළධාරීන් අද(12) දින සේවයට වාර්තා නොකර එක්දින වැඩ වර්ජනයක නිරත වීමට තීරණය කර තිබේ.

උපාධිදාරීන් ලෙස තමන් හට මුහුණ දීමට සිදුව ඇති විවිධ ගැටලු වලට විසදුම් ලබාගැනීමේ අපේක්ෂාවෙන් මෙම වැඩවර්ජනය සිදුකරන බව සංවර්ධන නිළධාරී සේවා සංගමයේ සභාපති චන්දන සූරියආරච්චි පවසයි.

නව අදහස දක්වන්න