ඩයගම මාර්ගයේ නායගිය ස්ථානය පිළිසකරයට | දිනමිණ

ඩයගම මාර්ගයේ නායගිය ස්ථානය පිළිසකරයට

 හැටන් ෆෝඩයිස් හරහා ඩයගම මාර්ගයේ නාය ගොස් තිබු ස්ථානය මේ වන විට නිසි ලෙස සකස් කිරිමත් සමඟ එම මාර්ගයේ රථ වාහන ධාවනය සදහා නැවත පහසුකම් ලැබී ඇත.

මේ මාර්ගයේ ස්ථානයක් නාය යාමට ලක් වීමත් සමඟ මාස දෙකක පමණ කාලයක් එම මාර්ගයේ බස් රථ ඇතුළු රථ වාහන ධාවයනට බාධා පැමින තිබු අතර එහි ත්‍රිරෝද පමණක් ධාවනය කරවන ලදි.

මේ තත්ත්වයන් මත එම මාර්ගයේ ධාවනය කරනු ලබන බස් රථ හැටන් සිට නාය ගිය ස්ථානයට පමණක් ධාවනය වු අතර එතැන් සිට ඩයගම සිට පැමිණෙන බස් රථවලට එම මඟීන් මාරුවීමට පියවර ගන්නා ලදි.

පසුව මේ පිළිබද අවධානය යොමු කර නොර්වුඩ් ප්‍රාදේශිය සභාවේ සභාපති කනපති රවි කොලිදවේල් මහතා විසින් එම නාය ගිය ස්ථානයේ තිබු විශාල ගලක් කඩා ඉවත් කර රථ වාහන ධාවනය සදහා මාර්ගය සකස් කර දිමට පියවර ගෙන ඇත.

සටහන සහ ඡායාරූප
හැටන් මධ්‍යම විශේෂ 


නව අදහස දක්වන්න