මධ්‍යම පළාතේ ඩෙංගු-මීඋණ රෝග පැතිරීම වැඩි වෙලා | දිනමිණ

මධ්‍යම පළාතේ ඩෙංගු-මීඋණ රෝග පැතිරීම වැඩි වෙලා

මාතලේ දිස්ත්‍රික් සමුහ

මධ්‍යම පළාත තුළ ඩෙංගු සහ මීඋණ රෝග පැතිරයාමේ ප්‍රවණතාවක් දක්නට ඇතැයි පවසන පළාත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මේ වසර ආරම්භයේ සිට පසුගිය අගෝස්තු මස අවසානය දක්වා ඩෙංගු රෝගීන් 3473ක් සහ මීඋණ රෝගීන් 151ක ප්‍රමාණයක් වාර්තාවී ඇතැයි සදහන් කරයි. මෙයින් අඩුම ඩෙංගු උණ රෝගීන් සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වනුයේ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයෙනි. එම සංඛ්‍යාව 149කි. මේ අතර මහනුවර සහ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයන්ගෙන් පිළිවෙළින් ඩෙංගු රෝගීන් 2587 සහ 737 දෙනෙකු වාර්තා වේ . මේ අතර මීඋණ රෝගීන්ද අඩුම සංඛ්‍යාවක් නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයෙන් සොයාගෙන ඇති අතර එම ප්‍රමාණයද 26 කි.

ඒ අනුව මාතලේ සහ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයන්ගෙන් පිළිවෙළින් මේ රෝගීන් 70 දෙනෙකු සහ 53 දෙනෙකු හමු වී ඇත.

පළාත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මේ සම්බන්ධයෙන් පවසන්නේ ජනතාව සෞඛ්‍ය උපදෙස් නොපිළිපැදීම මේ රෝග පැතිරයාමට සෘජුව බලපා ඇති බවය. එබැවින් පවතින මේ රෝග තත්ත්වය අවම කිරීමට නම් ජනතාව නිරන්තරයෙන් සෞඛ්‍ය උපදෙස් පිළිපැදිය යුතු බව මේ නිලධාරිහු අවධාරණය කරයි.


නව අදහස දක්වන්න