රජයේ මැදි­හ­ත්වීම | දිනමිණ

රජයේ මැදි­හ­ත්වීම

වීවෘත වෙළෙඳපොළ ආර්ථිකයක් තුළින් රටකට හිමි වන්නේ අනඝිබවනීය ස්ථානයකි. ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ සබදතා මනාව පවත්වා ගැනීමටත් එය මහත් රුකුලක් වේ. අපනයන ප්‍රවර්ධනය , මූල්‍ය වෙළෙඳපොළ සුරක්ෂිත කිරීම, සෘජූ ණය සහ මූල්‍ය ආධාර ලබා ගැනීම, තෝරා ගත් මැදිහත් වීම් සිදු කිරීම යනාදිය ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කර ගැනීම සදහා රජය විසින් සිදු කළ යුතු දෑ බවට පත් ව තිබෙන බව කියවෙන “වෙළෙඳපොළ ආර්ථිකයන් එලදායී කිරීම සඳහා රජයේ මැදිහත්වීම “ නමැති විද්වත් සටහන මෙසේ ය.

වෙළෙඳපොළ ආර්ථිකයක නිදහසේ, භාණ්ඩ හා සේවාවන් ඉල්ලුම් සැපයුම් අනුව, මිල ගණන් තීරණය වන අතර, එය විදේශීය ජාතිකයින්ට පවා, සහභාගී වීමට හැකි ලෙස පවතී නම් විවෘත වෙළෙඳපොළ ආර්ථිකයක් ලෙස හඳුනා ගනු ලබයි. එවැනි ආර්ථිකයක කාර්යාක්ෂමතාව, වැඩි කර ගැනීම සඳහා රජයකට පහත කරුණු කෙරෙහි , අවධානය යොමු කිරීමට සිදු වේ.

1- අපනයන ප්‍රවර්ධනය

2- මූල්‍ය වෙළෙඳපොළ සුරක්ෂිත කිරීම .

3- සෘජු ණය සහ මූල්‍ය ආධාර ලබා ගැනීම

4-තෝරා ගත් මැදිහත් වීම් සිදු කිරීම

විවෘත ආර්ථිකයක, දීර්ඝ කාලීන සාර්ථකත්වය රඳා පවතින්නේ එහි පවතින භාණ්ඩ හා සේවා, තාක්ෂණය හෝ අමු ද්‍රව්‍ය වෙනත් රටවලට අපනයනය කිරීමේ හැකියාව මත ය.අපනයනය වැඩි කර ගැනීම තුළින් අතිරේක මුදල් ප්‍රමාණයක් රට තුළට පැමිණෙන අතර , දේශීය සම්පත් භාවිතය ඉහළ යාමට එය හේතු වේ. එසේ ම රට තුළ නිපදවෙන , මුළු නිෂ්පාදනය ද වර්ධනය වේ. නවීන භාණ්ඩ හා සේවා අපනයනය ප්‍රවර්ධනය කිරීම තුළින්, ආර්ථිකය ශක්තිමත් කළ හැකි බවට තර්ක පවතී.

නිදහස් වෙළෙඳපොළ කටයුතු කරනු ලබන්නේ මූල්‍ය ස්ථායිතාවක් පවතින බවට උපකල්පනය කරමිනි. මිනිසුන්ගේ විශ්වාසය, මුදල් වෙළෙඳපළෙන් ගිලීහී ගිය විට , වෙලෙඳපොළ අකර්මන්‍ය වේ. එම නිසා මිනිසුන්ගේ විශ්වාසය වැඩි කර ගැනීමට රජයක් ක්‍රියා කළ යුතු ය. මුදලෙහි අගය , දේශීය හා විදේශීය වශයෙන් ඉහළ මට්ටමක පවත්වා ගැනීමේන් , මෙය සිදු කළ හැකි ය. දිගින් දිගටම මුදලේ බාහිර අගය පහත වැටේ නම්, හෝ රට තුළ ඉහළ උද්ධමන අනුපාතයක් පවතී නම්, රජයකට මෙම අරමුණ ඉටු කර ගැනීමට නොහැකි වේ.

වෙළෙඳපොළ ආර්ථිකයේ සෑම නිෂ්පාදකයෙක් ම සෑම විට ම , එක හා සමානව ලාභ නොලබයි. ලාභ වැඩියෙන් ලබන නිෂ්පාදන ආයතන ද,පාඩු ලබන ආයතන ද වෙළෙඳපළෙහි ක්‍රියාත්මක වේ. පාඩු ලබන ආයතන ප්‍රතිව්‍යුහ ගත කිරීමට අවශ්‍යතාවයක් ඇති වේ.

තෝරා ගත් මැදිහත් වීම් , මෑත කාලයේ දී වෙළෙඳපොළ ආර්ථිකයන්හි දක්නට ලැබෙන , විශේෂ ක්‍රමවේදයක් වේ. පිරිහෙන කර්මාන්ත හෝ ළඳරු කර්මාන්ත හෝ කුඩා කර්මාන්ත රාශියක් පවතින ප්‍රදේශයක විදේශ ආයෝජකයින්ගේ ක්‍රියාදාමය වැදගත් වේ. රජය මැදිහත් වී ඒවා ඉවත් කළ යුතු ය.

 

කොළඔ විශ්ව විද්‍යා­ලයේ මූල්‍ය හා කළ­ම­ණා­ක­රණ පිඨයේ 
මහා­චාර්ය 
එච්.ඩී කරු­ණා­රත්න

නව අදහස දක්වන්න