සමනලවැව ආක්‍රමණය කළ යෝධ නිදිකුම්බා | දිනමිණ


 

සමනලවැව ආක්‍රමණය කළ යෝධ නිදිකුම්බා

ආක්‍රමණික ශාඛයක් වන යෝධ නිදිකුම්බා ශාඛය සමනලවැව හා අවට අක්කර ගණනක් පුරා පැතිරී ඇත. ඉක්මණින් පහසුවෙන් ව්‍යාප්ත වන හා පහසුවෙන් වඳකළ නොහැකි ශාඛයක් වන මෙය වසර 200 කට වඩා වැඩි කාලයක දී වුව සක්‍රීයව පැලවීමේ හැකියාව පවතී. වසර 30 කටත් වඩා අධික කාලයක් මෙම ආක්‍රමණික ශාඛය සමනලවැව ආශ්‍රිතව පැතිරී ඇතත් කිසිදු වගකිව යුත්තෙකුගේ අවධානයක් මෙතෙක් යොමුව නැත. සමනලවැව ජලාශය ආශ්‍රිතව ඇති මෙම ශාඛයේ බීජ සුළඟින් මෙන්ම ජලය බෙදා හැරෙන ප්‍ර‍දේශ කරා පහසුවෙන්ම ව්‍යාප්තවේ.

බෙලිහුල්ඔය සමූහ
සමන්තා කංකානම්ගේ

නව අදහස දක්වන්න