උප්පැන්න විවාහ-මරණ සහතික විනාඩි 5න් | දිනමිණ


 

උප්පැන්න විවාහ-මරණ සහතික විනාඩි 5න්

සියළුම පළාත්වල පදිංචිකරුවන්ගේ උප්පැන්න, විවාහ සහ මරණ සහතික සියල්ල කොළඹ දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලයෙන් විනාඩි පහෙන් ලබා ගැනීමේ සේවාව ආරම්භ වේ.

සියලුම පළාත්වල පදිංචි පුද්ගලයන්ගේ උප්පැන්න, විවාහ සහ මරණ සහිතකවල පිටපත් බත්තරමුල්ලේ රෙජිස්ටර් ජනරාල් කාර්යාලයෙන් විනාඩි පහක කාලයකදී කඩිනමින් ලබා දීමේ සේවාව ඊයේ (17) සවස ආරම්භ විය.

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතාගේ උපදෙස් මත ක්‍රියාත්මක කරන මේ වැඩසටහන යටතේ 1960 වර්ෂයේ සිට 2012 වර්ෂය දක්වා මෙරට උපන්, විවාහ වූ සහ මරණයට පත්වූ අයගේ සහතික සියල්ල කඩිනමින් ලබාගැනීමේ හැකියාව ලැබේ.

දිවයිනේ පිහිටි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 332 අතරින් 183ක පමණක් මෙවැනි සේවාවක් කලින් පැවති අතර එය වඩාත් විධිමත් හා කාර්යක්ෂම කිරීමේ අපේක්ෂාවෙන් රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධාන කාර්යාලයේදී ඊට අමතරව මාලිගාවත්ත සහකාර රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් මධ්‍යම ලේඛනාගාරයේ ද මේ කඩිනම් සේවාව ආරම්භ වේ.

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතා මේ නව ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ මෙසේ කීවේය.

'කලින් පැවැති ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට ගිහින් උප්පැන්න සහතික, විවාහ සහතික හා මරණ සහතික පිටපත් ලබා ගැනීමේ ක්‍රමයෙන් ජනතාව ඉතා අසීරුතාකට පත්වුණා. අදාළ සහතිකයේ පිටපතක් ලබා ගැනීමට ඇතැම් අයට තමන්ගේ රැකියාවෙන් නිවාඩු අරගෙන උපන් ප්‍රදේශයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට යන්න සිදු වුණා. නූතන තාක්ෂණය අනුව මේ ක්‍රමය වෙනස් කළා. සෑම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයකම තිබෙන 1960 වර්ෂයේන පසු නිකුත් කළ උප්පැන්න සහතික, විවාහ සහතික සහ මරණ සහතික පිටපත් කරලා අපේ දත්ත ගබඩාවකට ඇතුළත් කරලා තිබෙනවා. ඒ අනුව කොළඹ රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ තිබෙන‌ සේවා කවුළු දෙකකින් ඕනෑම අයකුට මේ සේවාව ලබාගත හැකියි. 2012 සිට මේ දක්වා සහතික තවම පිටපත් කර අවසන් නැහැ. ඒය අවසන් වූ වහාම එම වර්ෂවල නිකුත් කළ සහතික ලබාගැනීමේ පහසුකමත් අපි කඩිනමින් සළසනවා. එමෙන්ම ඉදිරියෙ දී උප්පැන්න සහතික රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල්ගේ අත්සන සහිතව නිකුත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් සකස් කරමින් තිබෙනවා.

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය පවසන්නේ මේ වැඩසටහන මගින් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල තදබදය අඩුවීමට ද හේතුවක් වනු ඇති බවයි.

නව අදහස දක්වන්න