ආනයනික රෙදි මත වූ වැට් බද්ද 05% කෙරේ | දිනමිණ

ආනයනික රෙදි මත වූ වැට් බද්ද 05% කෙරේ

ආනයනික රෙදිපිළි මත වූ වැට් බද්ද සියයට 05 දක්වා අඩු කර තිබේ.

මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ දැනට එම බද්ද සියයට 15ක්ව පවතින බවය.


නව අදහස දක්වන්න

Or log in with...