ඇඹිලිපිටිය කඩදාසි කම්හල කොරියානු ආයතනයකට බදු | දිනමිණ

ඇඹිලිපිටිය කඩදාසි කම්හල කොරියානු ආයතනයකට බදු

සිතාරා සේනානි, සමන්මලී ප්‍රියශාන්ති

මේ වනවිට කිසිදු නිෂ්පාදන කටයුත්තක් සිදු නොකෙරන ඇඹිලිපිටිය කඩදාසි කර්මාන්තශාලාව රුපියල් මිලියන 1,200ක ආයෝජනයක් සහිතව, ඇසුරුම් භාණ්ඩ නිපදවීමට අවශ්‍ය කඩදාසි නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා කොරියාවේ ස්පා ආයතනය වෙත බදු පදනම යටතේ ලබා දීම සඳහා කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු ඇමැති රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී තිබේ. මෙම කර්මාන්ත ශාලාවේ යන්ත්‍ර සූත්‍ර සහ යටිතල පහසුකම් නවීකරණය කිරීමෙන් පසු නිෂ්පාදන කටයුතු ආරම්භ කිරීම සඳහා කොරියන් ස්පා ආයතනය යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර තිබේ.


නව අදහස දක්වන්න