පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් පණිවිඩයක් | දිනමිණ

පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් පණිවිඩයක්

ලබන දෙසැම්බර් මාසයේ පැවැත්විමට නියමිත අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින පාසල් සිසුන් සඳහා මෙතෙක් හැඳුනුම්පත් ඉල්ලුම්පත් එවා නැත්නම් කඩිනමින් ඉදිරිපත් කරනැයි පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ කොමසාරිස් ජනරාල් වියානි ගුණතිලක මහතා පවසයි.
 
 
දැනට ලැබී ඇති ඉල්ලුම්පත් ලක්ෂ තුනහමාරක් අතරින් ලක්ෂ තුනක පමණ හැඳුනුම්පත් සංඛ්‍යාවක් සකස්කර යවා ඇතැයිද ඒ මහතා සදහන් කළේය.

නව අදහස දක්වන්න