නව අයෝ­ජ­කයන් දිරි­මත් කිරී­මට නම් | දිනමිණ

නව අයෝ­ජ­කයන් දිරි­මත් කිරී­මට නම්

ප්‍රබල ආර්ථික රාමුවක් පවතින රටකට සංවර්ධනයේ ප්‍රගමනය සඳහා ආයෝජකයින්ගේ බලපෑම වඩාත් වටියි. එලදායී කාර්යයන් වෙනුවෙන් අයෝජකයින් සිදු කරන මෙහෙය, රටකට අවශ්‍ය නිවැරදි මඟ පෙන්වීම ලබා දේ. පහත දැක්වෙන්නේ ' නව අයෝජකයින් දිරිමත් කිරීමට නම්' යනුවෙන් දැක්වෙන විද්වත් සටහනකි.

ආයෝජනය යනු අනාගතයේ දී , ලාභ ලැබේ යැයි අපේක්ෂා , මූල්‍ය හෝ මූහුර්ත සම්පත් කිසියම් එලදායී කටයුත්තක යෙදවීමයි. නව ‍ආයෝජන යනු වර්තමානයේ දක්නට නොලැබුන ද අනාගතයේ දී ලාභ අපේක්ෂාවෙන් වැඩසටහන්, ව්‍යාපෘති සඳහා සම්පත් යෙදවීමයි. ඕනෑම ආර්ථිකයක , ආයෝජන වැඩි කර ගැනීම, මූලික අරමුණක් ලෙස සළකනු ලබයි. ආයෝජන වැඩි කිරීමෙන්, ආර්ථිකයේ නිපදවන භාණ්ඩ හා සේවා මල්ල පුළුල් වන අතර , නවීන තාක්ෂණය බිහි වීම , රැකියා උත්පාදනය, භාවිතා නොකළ සම්පත් භාවිතයට ගැනීම, ලෝකයේ නොපවතින , නව  භාණ්ඩ හා සේවා ලෝකයට හඳුන්වා දීම, නිෂ්පාදන පිරිවැය අඩු කිරීමේ ක්‍රමවේද , සකස් කර ගැනීම යනා දී වාසි සහගත සිදුවීම් ඇති වේ.

එසේ ම නව ආයෝජන , දේශීය නව ආයෝජන සහ විදේශීය නව ආයෝජන ලෙස ද , රජයේ නව ආයෝජන පෞද්ගලික අංශයේ නව ආයෝජන, අර්ධ රාජ්‍යන්ගේ නව ආයෝජන , තනි පුද්ගලයෙකු‍ගේ නව ආයෝජන , පුද්ගල කණ්ඩායමකගේ නව ආයෝජන ලෙස වර්ග කළ හැකි ය.

දේශීය හා විදේශීය , නව ආයෝජන ලබා ගැනීම, සඳහා කරුණු රාශියක් තීරණාත්මකව බලපායි. සාර්ව ආර්ථිකයේ ස්ථායිතාවය, මේ සඳහා බලපාන ප්‍රධාන කරුණකි. වෙළෙඳපළ ආර්ථික‍යක නිදහසේ විකුණුම්කරුවන් සහ ගැණුම්කරුවන්, භාණ්ඩ සහ සේවාවන් සඳහා ඉලුලම් සහ සැපයුම් සිදු කරන බැවින්, සාර්ව ආර්ථික විචල්‍යන් ලෙස සැළකෙන, ආර්ථිකයේ සමස්ථ නිෂ්පාදනය ආදායම, වියදම , පොළි අනුපාතය, මුදල් ඉල්ලුම සහ සැපයුම උද්ධමන අනුපාතය යනා දී සාධක බලපානු ලබයි. අධික ලෙස ඉහත දැක්වූ විචල්‍යන්ගේ ඉහළ , පහළ යාම, ( උච්චාවචනය වීම ) නව ආයෝජන අඩු වීම කෙරෙහි බලපායි. රටක නිෂ්පාදන මට්ටම, විවිධ සාධක හේතු කොට ගෙන , ඉහළට සහ පහළට යාම නිසා ( කෙටි කාලයක දී උච්චාවචනය වීම ) නිසා දේශීය ආයෝජකයින් මෙන් ම විදේශීය ආයෝජකයින් ද , අධෛර්යමත් විය යුතු ය. යම් ආයෝජනයක් කොට , වෙළෙඳපළට බලපාන අභ්‍යන්තර හෝ බටහිර කරුණක් හේතුවෙන් , එම ආයෝජකයා පාඩු ලැබූ පසු නැවත ආයෝජනයට නොපෙළබෙයි. එම නිසා නිෂ්පාදන මට්ටම කෙටි කාලීනව , උච්චාවචනය වීම වළක්වා ගැනීමට , වෙළෙඳපළ ආර්ථිකයක් , හසුරවන ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයින් සහ සහ ඒවා ක්‍රියාත්මක කරන්නන් පියවර ගත යුතු ය.

නිෂ්පාදනයට අමතරව, භාණ්ඩවල මිල ගණන් සම්පත් උත්තේජනය , මිනිසුන්ගේ ආදායම පහළ වැටීම, බදු ක්‍රමය වෙනස් කිරීම, යනාදිය ඉතා කෙටි කළකදී වෙනස් වේ නම්, නව ආයෝජකයින් බිහි නොවේ. ඉහත දැක් වූ විචල්‍යන්, උපරිම සහ අවම වශයෙන් කිසියම් පරාසයක් , දී උච්චාවචනය වළක්වා , ඒ තුළ රඳවා ගැනීම කළ යුතු ය.

ආයෝජන දිරිමත් කිරීම සඳහා , ඒවාට යොදා ගත හැකි, පුහුණු හා වෘත්තීයවේ දී ශ්‍රමය රට තුළ පැවැත්විය යුතු ය. ඒ සඳහා අවශ්‍ය තරම් මානව සම්පත් සම්පාදනය කර ගැනීමක් , රට තුළ සිදු විය යුතු ය. නුපුහුණු ශ්‍රමය මත පමණක් රැඳී ආයෝජන වැඩි කළ යුගය ගෙවී ගොස් බෝහෝ කල් ය.


නව අදහස දක්වන්න