ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාඟම හොංකොං ගමන් අත්හිටුවයි | දිනමිණ


 

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාඟම හොංකොං ගමන් අත්හිටුවයි

ඔක්තෝම්බර් මස 27 වනදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි හොංකොං රාජ්‍යය වෙත සිදුකරන ගුවන් ගමන් කටයුතු අත්හිටුවීමට ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම තීරණය කර තිබේ.

වානිජ ප්‍රතිඵල සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම තීරණය ගත් බවයි එම ගුවන් සමාගම නිවේදනය කර ඇත.

 

නව අදහස දක්වන්න