‘පේර කොළයා’ | දිනමිණ

‘පේර කොළයා’

මේ ‘පේර කොළයා’ නමින් සාමාන්‍ය ජනවහරේ හැඳින්වෙන (නියම නමක් නොදන්නා) දුර්ලභ සත්ත්වයෙකි. මේ සත්ත්වයාට විලෝපික සතුන්ගෙන් ආරක්ෂා වීමට ස්වභාව ධර්මය විසින් මේ අපූරු පෙනුම ලබාදී ඇති අතර ‘පේර කොළයා’ගසක වසා සිටින විට පහසුවෙන් හඳුහාගැනීමට අසීරු වන ලෙස පේර ගසක කොළයක් හා සමාන පෙනුමකින් නිර්මාණය වී ඇත.

‘පේර කොළයා’ගේ සිරුර පිට පැත්ත- යටි පැත්ත මෙන්ම පාද පවා ගසක කොළයකට සමානව නාරටියක් දාර සහිතව පිහිටා ඇති අතර මෙහි දැක්වෙන සත්ත්වයා මියගොස් සිටින බැවින් වර්ණය මඳක් වෙනස් වීමෙන් හඳුනා ගැනීම අපහසුය. සත්ත්වයෙකු වුවද ‘පේර කොළයා’ මිය යාමෙන් පසුව ගසක කොළයක් මෙන් කහපැහැ ගැන්වී වියළී යන අයුරු දැකගත හැකිවේ.

ඡායා-හාලිඇල සමූහ ආර්. එම්. විජේරත්න

නව අදහස දක්වන්න