ඇමති සරත් ෆොන්සේකා රහස් ⁣පොලීසියට | දිනමිණ

ඇමති සරත් ෆොන්සේකා රහස් ⁣පොලීසියට

මාධ්‍යවේදී කීත් නොයාර් පැහැරගෙන පහරදීමේ සිද්ධියේ විමර්ශනවලට අදාලව ප්‍රකාශයක් ලබාදීමට, ෆීල්ඩ් මාර්ෂල්, ඇමති සරත් ෆොන්සේකා රහස් ⁣පොලීසියට පැමිණේ.


නව අදහස දක්වන්න