මොරගහකන්ද ධීවරයන්ට ඔරු සහ දැල් | දිනමිණ

මොරගහකන්ද ධීවරයන්ට ඔරු සහ දැල්

මොරගහකන්ද ජලාශයේ මසුන් ඇල්ලීම සදහා ඔරු 100ක් හා මසුන් අල්ලන දැල් ධිවරයන් සඳහා පිරිනැමීමට මහවැලි අධිකාරිය පියවරගෙන ඇත.

මොරගහකන්ද ජලාශයේ මසුන් ඇල්ලීම සඳහා ධීවර සමිතියක් පිහිටුවා තිබේ. එහි සාමාජිකයන් 450ක් පමණ දැනටමත් සාමාජිකත්වය ලබාගෙන ඇත. ඔවුන් සඳහා මසුන් ඇල්ලීමේ පුහුණුවක් ද මසුන් අලවි කිරීම සඳහා පහසුකම් ලබාදෙන බවද මොරගහකන්ද නේවාසික ව්‍යාපාර කළමනාකරු හේමන්ත ජයසිංහ මහතා කියයි. මේ වන විට මසුන් ලක්ෂ හයක් පමණ ජලාශයට මුදා හැර තිබේ. ඉදිරියේ දී තවත් මසුන් ලක්ෂ හයක් මුදා හැරීමට නියමිතය.

කිසිදු මුදලක් අය නොකර ධීවරයන්ට දැනටමත් ඔරු 10 ක් පිරිනමා ඇති අතර, ඉදිරි කාලයේ කුඩා කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව සමඟ එක්ව ඔරු 100ක් ලබාදීමට කටයුතු කරන බව ද හේමන්ත ජයසිංහ මහතා කියයි. මොරගහකන්ද අවට මහවැලි ගොවි පවුල්වල අය මේ ධීවර සමිතියට බඳවාගෙන ඇති බව මහවැලි අධිකාරිය පවසයි.

ඇලහැර සමූහ සරත් වෙලගෙදර


නව අදහස දක්වන්න