අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ගෑස් මිල වෙනස් වෙයි | දිනමිණ

අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ගෑස් මිල වෙනස් වෙයි

 කිලෝ ග්‍රෑම් 12.5 ප්‍රමාණයේ ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල අද (26) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට සංශෝධනය කිරීමට පාරිභෝගික අධිකාරිය ගෑස් සමාගම්වලට අවසර දී තිබේ.
 
ඒ අනුව ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩරයක(12.5 Kg)මිල රුපියල් 195 කින් ඉහළ යනු ඇත.

නව අදහස දක්වන්න