දේශපාලන සිරකරුවන් කෑම වර්ජනයේ | දිනමිණ

දේශපාලන සිරකරුවන් කෑම වර්ජනයේ

වැලිකඩ මැගසින් බන්ධනාගාරයේ සිටින දේශපාන සිරකරුවන් 43 දෙනෙකු ආහාර වර්ජනයක් ආරම්භ කර තිබේ.

මෙම සැකකරුවන් අද පස්වරුවේ සිට ආහාර වර්ජනයක නිරතවන්නේ සිය නඩු කටයුතු කඩිනම් කරන ලෙස ඉල්ලමින්ය. 

නව අදහස දක්වන්න