උතුරු - නැගෙනහිර ඉඩම් 2019ට පෙර නිදහස් කරන්න | දිනමිණ

උතුරු - නැගෙනහිර ඉඩම් 2019ට පෙර නිදහස් කරන්න

උතුරු - නැගෙනහිර ජනතාවට නීත්‍යානුකූලව හිමි ඉඩම් අනිවාර්යයෙන්ම එම ජනතාවට ලබාදිය යුතු බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන අදාළ අංශවලට උපදෙස් දී තිබේ.

ඔහු පැවසුවේ, සියලූ ගැටළු නිරාකරණය කර ගනිමින් මෙම දෙසැම්බර් 31 වනදාට පෙර එම ඉඩම් නිදහස් කිරීම් අවසන් කරන ලෙසයි.

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මෙම උපදෙස් ලබා දුන්නේ උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත් සංවර්ධනය පිළිබඳ පත්කළ ජනාධිපති කාර්ය සාධන බලකාය තුන්වන වරටත් ඊයේ පස්වරුවේ රැස් වු අවස්ථාවේදිය.

එම රැස්වීම පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ දී පැවැත්විණි.

ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී වැඩිදුරටත් උපදෙස් ලබා දුන්නේ විධිමත් කාල රාමුවක් සකසා ගනිමින් අදාළ වැඩපිළිවෙළ දියත් කර එහි ප්‍රගතිය ලබන මස පැවැත්වෙන උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත් සංවර්ධනය පිළිඳ ජනාධිපති කාර්ය සාධන බලකා රැස්වීමට ඉදිරිපත් කරන ලෙසය.


නව අදහස දක්වන්න