2019 අයවැය විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට | දිනමිණ

2019 අයවැය විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට

2019 අයවැය විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට මීට සුළු මොහොතකට පෙර ඉදිරිපත් කර තිබේ.

ඒ මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර විසින්.


නව අදහස දක්වන්න