බින්තැන්න උක් වගාවට බිබිල සීනි කර්මාන්තයට එහි ජනතාව කැමතියි | දිනමිණ

බින්තැන්න උක් වගාවට බිබිල සීනි කර්මාන්තයට එහි ජනතාව කැමතියි

මනෙල් පුෂ්ප කුමාරි

මහවැලි කලාපය අයත් ඌව, වෙල්ලස්ස සහ බින්තැන්න ප්‍රදේශය තුළ උක් වගාවට සහ බිබිල සීනි කර්මාන්ත ශාලාව ඉදිකිරීම වැනි විශාල ආයෝජනයක් සඳහා වෙන් කිරීම සම්බන්ධයෙන් එහි වෙසෙන ජනතාව කැමැත්ත පළ කර සිටින බව මහවැලි අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සරත් චන්ද්‍රසිරි විතාන මහතා පැවසීය.

දැනට මාසයකට පෙර ඌව, වෙල්ලස්ස සහ බින්තැන්න ප්‍රදේශයේ ජනතාව 1700 ක පමණ පිරිසක් මෙම ප්‍රදේශවල මෙවැනි ආයෝජන කිරීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රසාදය පළ කරමින් සහයෝගය ලබා දී තිබේ. පන්සල්වලින් පල්ලිවලින් සහ ප්‍රදේශවාසී ජනතාව සහයෝගය පළ කර ඇති බවත් කියා සිටියේ ය. මේ සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය ද ලැබී ඇති බවත් කියා සිටි ඒ මහතා ගොවීන්ට එම අදාළ සමාගම වන්දි ලබා දීමට කැමැත්ත පළ කර ඇති බව ද කීය. කැළෑවට කොටු වී සිටින ජනතාවක් සිටින මේ ප්‍රදේශයට මෙවැනි ආයෝජනයන් ලැබීම නිසා සංවර්ධිත ප්‍රදේශ වන බවත් හෙතෙම කීය.

මහවැලි කලාපයට අයත් ඌව, වෙල්ලස්ස සහ බින්තැන්නේ අක්කර 62,500 ක් සිංගප්පූරුවේ ගැසල් වෙන්චර්ස් නමැති බහු ජාතික සමාගමට උක් වගාවට සහ බිබිල සීනි කර්මාන්ත ශාලාව ඉදිකිරීමට එම ඉඩම් ලබාදීමට එරෙහිව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අදාළ මන්ත්‍රී ඇතුළු පිරිසක් මේ වන විට විරුද්ධතාවක නිරත වී සිටින බව දඅධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා කීය.

ගොවීන් 30 දෙනෙකුගෙන් පමණ සමන්විත මෙම ප්‍රදේශයේ හේන් ගොවිතැන කරගෙන යන බවත් එයින් පමණක් ජීවිකාව ගෙනයාමට අසමත් බව දත් මෙහි වෙසෙන ජනතාව රැකියා ලබා ගැනීමේ අභිප්‍රායෙන් සහ ප්‍රදේශයට සුදුසු ආයෝජනයක් ලබා ගැනීමේ අරමුණෙන් යුතුව මෙම ක්‍රියාවලියට කැමැත්ත පළ කර ඇති බවත් හෙතෙම වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ ය.


නව අදහස දක්වන්න