බස් ඇතුළේ කුඩ ඉහළන් | දිනමිණ

බස් ඇතුළේ කුඩ ඉහළන්

තඹුත්තේගම සිට අනුරාධපුරය දක්වා ධාවනයේ යොදවා ඇති අනුරාධපුර ලංගම ඩිපෝවට අයත් බස්රථවල ඇතුළත වැසි දිනවලදී තෙමෙන බව මගී ජනතාව පවසති. මේ නිසා එම බස්රථවල ගමන් කිරීමේදි කුඩයක් රැගෙන යායුතුබව මගී ජනතාව පවසයි.

අනුරාධපුර ලංගම ඩිපෝව මගින් අබලන්ව පවතින බස්රථ ධාවනයේ යෙදවීමනිසා මගී ජනතාව අපහසුතාවයට පත්වෙනබව මගී ජනතාව පවසති. වැසි දිනයකදී තඹුත්තේගම සිට අනුරාධපුරය දක්වා ධාවනයවු අනුරාධපුර ලංගම ඩිපෝවට අයත් බස්රථයක කාන්තාවක් කුඩයක් ඉහළාගෙන ගිය අයුරුයි මේ.

ඡායාරූපය
ගලෙන්බිඳුණුවැව සමූහ ජයන්ත වාසුලසේන 


නව අදහස දක්වන්න