දුම්මලමෝදර පාලම කඩා වැටෙයි ද? | දිනමිණ

දුම්මලමෝදර පාලම කඩා වැටෙයි ද?

ගාල්ල කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ පයාගල දියලගොඩ දුම්මල මෝදර පාලම දිරාපත් වී ඇති බව ප්‍රදේශවාසීහු පෙන්වා දෙති. එම පාලම යට සම්පුර්ණයෙන් දිරාපත් වී ඇති අතර හිටි හැටියේ පාලම ගරා වැටීමට ඉඩකඩ වැඩි බව ජනතාව පෙන්වා දෙති. මේ පාලම සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වන මාපිටිය ශාන්ත මුතුකුඩආරච්චි මහතා මෙවැනි අදහසකි,

‘‘මම පාලම යටට ගියා. ඒ වෙලාවේ තමයි දැක්කේ පාලම යට. පාලම දැන් කඩා වැටෙයි කියලා මම බය වුණා. ඉතින් මේ පාලම කඩා වැටෙන්න කලින් වගකිව යුතු නිලධාරීන්ගේ අවධානය යොමු කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා.’’

ඡායා - කළුතර දිස්ත්‍රික් සංචාරක
සරත් සිරිවර්ධන


නව අදහස දක්වන්න