වාකරේ කොළපැහැ පිපිඤ්ඤා ව්‍යාපෘතියෙන් වසරකට ඩොලර් මි.20ක් | දිනමිණ

වාකරේ කොළපැහැ පිපිඤ්ඤා ව්‍යාපෘතියෙන් වසරකට ඩොලර් මි.20ක්

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන කෘෂිකර්ම අංශය නවීකරණය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය මඟින් දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක් තුළ පලතුරු හා එළවළු වගාවන් සම්බන්ධ නියමු ව්‍යාපෘති ගණනාවක් දැනටමත් ක්‍රියාත්මක කර ඇති අතර, එහි ප්‍රතිලාභ මේ වන විටත් ගොවීන්ට ලැබෙමින් පවතී. මේ නියමු ව්‍යාපෘති සමඟම කෘෂිකර්ම අංශය නවීකරණය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය මඟින් හේලීස් ආයතනය සහ ගොවීන් 500ක් සමඟ ඇති කර ගෙන තිබෙන ගිවිසුමකට අනුව වාකරේ ප්‍රදේශයේ කොළ පැහැති පිපිඤ්ඤා (pickled Green Cucumber) ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කර තිබේ. අක්කර 500ක පමණ ප්‍රදේශයක ආරම්භ කර ඇති මේ පදම් කරන ලද කොළ පැහැති පිපිඤ්ඤා (Pickled Green Cucumber) ව්‍යාපෘතිය මගින් ගොවීන්ට විශාල ආදායමක් ලැබෙන තත්ත්වයක් ඇතිවී තිබේ. වාර්ෂිකව ටොන් 18ක අස්වැන්නක් ලැබෙන මේ ව්‍යාපෘතිය මඟින් අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 20කට වැඩි වාර්ෂික ආදායමක් ජාතික ආර්ථිකයට එක්කරනු ඇති අතර, ඒ මඟින් විදේශ විනිමය විශාල ප්‍රමාණයක් ජාතික ආර්ථිකයට එකතුවීමට නියමිතය.

කෘෂිකර්ම අංශය නවීකරණය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය

ඉහත කොළ පැහැති පිපිඤ්ඤා ව්‍යාපෘතියට අමතරව සමස්ත කෘෂිකර්ම අංශය නවීකරණය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය මඟින් ව්‍යාපෘති ගණනාවක් ක්‍රියාවට නංවයි. ගොවිජනතාවගේ සහ රටේ ආර්ථිකය ඉහළ නැංවීම සඳහා රටේ කෘෂිකර්මාන්තයේ ඵලදායීතාව වැඩි කිරීමත්, ඉහළ අගයක් සහිත අපනයන කෘෂිකර්මාන්තයක් ඇති කිරීම සඳහා ගැළපෙන ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීම මේ ව්‍යාපෘතිවල මූලික අරමුණ වේ. ඒ අනුව, කෘෂි ඵලදායීතාව ඉහළ නැංවීම, වෙ‍ළෙඳ පොළ ප්‍රවේශයන් වැඩි දියුණු කිරීම සහ සුළු පරිමාණ ගොවීන්ගේ සහ කෘෂි ව්‍යාපාර මඟින් සිදු කෙ‍රෙන අගය එකතු කිරීම වැඩි දියුණු කිරීමේ අරමුණින් කෘෂිකර්ම අංශය නවීකරණය කිරීමේ පස්අවුරුදු ව්‍යාපෘතියක් ලෝක බැංකුවේ අන්තර් ජාතික සංවර්ධන සංගමයේ (IDA) මූල්‍ය ප්‍රතිපාදනයන් යටතේ ආරම්භ කර ඇත. 2017 වසරේ ආරම්භ කළ මේ ව්‍යාපෘතිය මේ වන විට ඉතා සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී.

ලෝක බැංකුව විසින් 2016 ජූනි 29 දිනැතිව අනුමත කර ඇති මේ ව්‍යාපෘතිය කාෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය හා ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය විසින් සංරචක දෙකක් යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ලෙස සැලසුම් කර ඇත. මෙහි දෙවැනි සංරචකයේ වගකීම කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය වෙත පැවරී ඇති අතර, සමස්ත ව්‍යාපෘතිය සඳහා වෙන්කර ඇති මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණය ඇ.ඩො. මිලියන 169.84ක් හෙවත් රුපියල් මිලියන 24,788.148 කි. ව්‍යාපෘතියේ දෙවැනි සංරචකය සඳහා කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය වෙත ඇ. ඩො. මිලියන 58.63ක් හෙවත් රුපියල් මිලියන 8557.05ක් අනුමත කර තිබේ.

ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ සාක්ෂාත් කර ගැනීම උදෙසා ගොවීන් පුහුණු කිරීම හා ධාරිතා සංවර්ධනය සඳහා ඇ.ඩො.මි. 6.2ක් ද නවීන කෘෂිකාර්මික තාක්ෂණයන්ගෙන් යුත් පොකුරු ගම්මාන ඇති කිරීම සඳහා ඇ.ඩො.මි. 33.44ක් ද නිෂ්පාදන සහ වෙළෙඳ පොළ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සඳහා ඇ.ඩො.මි. 14.71ක් ද කෘෂිකාර්මික ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳ විශ්ලේෂණාත්මක උපදේශන සහාය සඳහා ඇ.ඩො.මි. 4.28ක් ද වෙන් කර ඇත.

නවීකරණය හරහා ආහාර සුරක්ෂිතභාව සහ ජාතික සමෘද්ධිය උදෙසා ප්‍රබල, ගතික සහ ඵලදායී කෘෂිකාර්මික අංශයක් නිර්මාණය කිරීම මේ ව්‍යාපෘතියේ මුඛ්‍ය පරමාර්ථයයි. ස්වභාවික සම්පත් තිරසාර ලෙස කළමනාකරණය කිරීම තුළින් පිළිගත හැකි, නව්‍යකරණයෙන් යුත්, වෙළෙඳ පොළ ඉලක්ක කරගත් සහ දියුණු කෘෂිකර්මාන්තය මඟින් ගෝලීයව තරගකාරී නිෂ්පාදන, සැකසුම් සහ අලෙවිකරණ ව්‍යාපාර අත්පත් කර ගැනීමට අපේක්ෂා කෙරේ. කෘෂිකාර්මික ඵලදායීතාව ඉහළ නැංවීමට සහ තරගකාරීත්වය වැඩි කිරීමට සහායවීම, වෙළෙඳ පොළ ප්‍රවේශය වැඩි දියුණු කිරීම, ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක ප්‍රදේශ තුළ කුඩා පරිමාණ ගොවීන්ගේ අගය එකතු කිරීමේ නිෂ්පාදන, අගයදාම සංවර්ධනය සහ කෘෂි ව්‍යාපාර ප්‍රවර්ධනය කිරීම මේ ව්‍යාපෘතියේ මූලික අරමුණු වේ.

යාපනය, මුලතිව් දිස්ත්‍රික්ක ආවරණය වන ලෙස උතුරු පළාත තුළත්, මඩකළපුව දිස්ත්‍රික්කය ආවරණය වන ලෙස නැ‍ඟෙනහිර පළාත තුළත්, අනුරාධපුර සහ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්ක ආවරණය වන ලෙස උතුරුමැද පළාත තුළත්, මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය ආවරණය වන ලෙස මධ්‍යම පළාත තුළත්, මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කය ආවරණය වන ලෙස ඌව පළාත තුළත් වශයෙන් මූලිකව පළාත් 5ක් තුළ ක්‍රියාත්මක වන මේ ව්‍යාපෘතිය මඟින් ගොවි පවුල් 35,000කට පමණ ප්‍රතිලාභ සැලසේ.

ස්ත්‍රී පුරුෂ සහභාගීත්වය පුළුල් කිරීම, වෘත්තීය ගොවි සංවිධාන ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ඇස්තමේන්තුගත ගොවි පවුල් 20,000ක් වෙත ව්‍යාපෘතිය මඟින් ප්‍රතිලාභ හිමි වනු ඇත. ගොවි ව්‍යාපාර සහ අලෙවි පුහුණු ක්‍රියාකාරකම් හරහා ධාරිතා වර්ධනය කිරීම සහ මූල්‍ය අනුග්‍රහය ලබා දෙන යාන්ත්‍රණ හෝ වාණිජ‍ මූල්‍ය සඳහා ප්‍රවේශවීම සඳහා වන සුදුසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ද ව්‍යාපෘතියේ සහාය ලැබෙනු ඇත.

කර්මාන්ත, නවෝත්පාදන සහ යටිතල පහසුකම් ඇති කිරීම, සුළු පරිමාණ ගොවීන්ගේ දැනුම වැඩි දියුණු කිරීම සහ ගොවි නිෂ්පාදන ආයතන පිහිටුවීම සඳහා සහාය වීම සහ වෙළෙඳ පොළ අවස්ථාවලට වඩා හොඳ ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා ගොවීන්ට සහායවීම සහ එමඟින් ඔවුන්ට සමාන අවස්ථා ලබාදීම ද සිදුකෙරේ.

ව්‍යාපෘතිය මඟින්, වැඩි දියුණු කළ සැපයුම් සහ කළමනාකරණය, වඩා හොඳ වඩා කාර්යක්ෂම තාක්ෂණය, වැඩි දියුණු කළ වෙළෙඳ පොළ සබඳතා හරහා ව්‍යාපෘතියේ කෘෂිකාර්මික තාක්ෂණික ආදර්ශන මඟින් අවම වශයෙන් ගොවි පවුල් 14,000ක් මේ ව්‍යාපෘතිය මඟින් සෘජුවම ප්‍රතිලාභ ලබනු ඇත. ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාවට නැඟීමේ දී කෘෂි තාක්ෂණික ආදර්ශන සංවර්ධනය සඳහා සහාය ලබාදීම මඟින් ඉහළ වටිනාකමක් සහිත කෘෂි කර්මාන්තය සඳහා අත්පත්කර නොගත් විභව ක්ෂේත්‍රයන්හි පවතින නවීන කෘෂිකාර්මික තාක්ෂණික පැකේජයන් හඳුන්වා දීම ද සිදුකෙරේ.

නව නිෂ්පාදන තාක්ෂණ එකතුවන් යොදාගෙන නිෂ්පාදන ඉහළ නැංවීමට යොමුකිරීම, නිෂ්පාදන සැකසීම, ඇසුරුම්කරණය සහ අලෙවිකරණය වැඩි දියුණු කිරීම, ගොවීන්ට සේවාවන්, වෙළෙඳ පොළ හා තොරතුරුවලට වඩා හොඳ ප්‍රවේශයක් ලබාදීම, නිෂ්පාදනවල ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කිරීම සහ පසු අස්වනු හානිය අඩු කිරීම, නිෂ්පාදිත සහතික කිරීම හා නාම නාමකරණය තුළින් වඩාත් ඉහළ තත්ත්වයෙන් නිෂ්පාදිත සඳහා වෙළෙඳ පොළ විවිධාංගීකරණයත් ඇති කිරීම ආදී සෘජු ප්‍රතිලාභ මෙන්ම චක්‍ර ප්‍රතිලාභ රැසක් ද මේ ව්‍යාපෘතිය මඟින් ක්ෂේත්‍රයට ලබාදීමට අපේක්ෂිතය.

කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය පසුබිම වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා අනුපූරක ප්‍රතිපත්තියක් අපේක්ෂා කරන අතර, එය ව්‍යාපෘතියේ දිගුකාලීන තිරසාර පැවැත්මට දායක වනු ඇති අතර, තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා ගෝලීය හවුල්කාරීත්වය ක්‍රියාවට නැංවීම සහ පුනර්ජීවනය කිරීමේ මාර්ග ශක්තිමත් කිරීමක් ද මෙමගින් සිදුවේ.

ඒ අනුව කෘෂිකර්ම අංශය නවීකරණය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය තුළින්, ප්‍රජාව සවිබල ගැන්වීම, ජීවනෝපායන් වැඩි දියුණු කිරීම ආර්ථික ශක්තිය වැඩි දියුණු කිරීම තුළින් දරිද්‍රතාව අවසන් කිරීම ව්‍යාපෘතියේ විෂය ක්ෂේත්‍රය තුළ සෑම විටම අවධාරණය කර ඇත. ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වන කලාපයේ ආහාර සුරක්ෂිතතාව වැඩි දියුණු කිරීම, පෝෂණය වැඩි දියුණු කිරීම සහ තිරසාර කෘෂිකර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනය කිරීම මඟින් ප්‍රජාව කුසගින්නේ පසුවීම අවසන් කිරීම, යහපත් රැකියා සහ තිරසාර ආර්ථික වර්ධනය ඇති කිරීම, ගොවි නිෂ්පාදන සංවිධාන ස්වාධීන ආර්ථික ඒකක සහ ක්‍රියාකරුවන් ලෙස ස්ථාපිත කිරීම සඳහා කැප වී සහාය ලබාදීම තුළින් ආයතනික තිරසාරභාවය සහ කාර්යක්ෂමතාව සහතික කිරීම, ගුණාත්මක අධ්‍යාපනයක් ලබා දීම, ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානාත්මතාව ඇති කිරීම, කර්මාන්ත නවෝත්පාදන සහ යටිතල පහසුකම් පිළිබඳ අසමානතා ඉවත් කිරීම, තිරසාර නගර සහ ප්‍රජාවන් ඇති කිරීම, වගකිව යුතු පරිභෝජනය හා නිෂ්පාදනයන් ඇති කිරීම, සාමය සහ යුක්තිසහගත ශක්තිමත් ආයතන ඇති කිරීම සහ අභිමතාර්ථ සඳහා හවුල්කාරීත්වය ඇති කිරීම යන තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක මේ අතර වේ.

ඒ අනුව 2018 වසරේ දී මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය තුළ අඹ නිෂ්පාදනය සහ එහි අගය එකතු කළ නිෂ්පාදන, ලූනු බීජ නිෂ්පාදනය සහ ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කිරීම,

අමු මිරිස් බීජ නිෂ්පාදනය, යාපනය දිස්ත්‍රික්කය තුළ TEJC අඹ නිෂ්පාදනය සහ එහි අගය එකතු කළ නිෂ්පාදන, අමුමිරිස් නිෂ්පාදනය සහ එහි අගය එකතු කළ නිෂ්පාදන, මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කය තුළ රට කජු නිෂ්පාදන සහ එහි අගය එකතු කළ නිෂ්පාදන, මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කය තුළ වැල්දොඩම් නිෂ්පාදනය සහ එහි අගය එකතු කළ නිෂ්පාදන, අන්නාසි නිෂ්පාදනය සහ එහි අගය එකතු කළ නිෂ්පාදන TEJC අඹ නිෂ්පාදනය සහ එහි අගය එකතු කළ නිෂ්පාදන සඳහා පහසුකම් සහ උපදේශන සේවා සැපයීම සිදු කෙරේ. එමෙන්ම මඩකළපුව දිස්ත්‍රික්කය තුළ පදම් කරන ලද ‍කොළ පැහැති පිපිඤ්ඤා (Pickled Green Cucumber) නිෂ්පාදනය සහ එහි අගය එකතු කළ නිෂ්පාදන ‘අමුමිරිස් නිෂ්පාදනය’ (අවාරයේ වගාව) රට කජු නිෂ්පාදනය සහ එහි අගය එකතු කළ නිෂ්පාදන, අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය තුළ කරවිල නිෂ්පාදනය සහ එහි අගය එකතු කළ නිෂ්පාදන, පේර නිෂ්පාදනය සහ එහි අගය එකතු කළ නිෂ්පාදන, අමුමිරිස් නිෂ්පාදනය සහ එහි අගය එකතු කළ නිෂ්පාදන, බිම්මල් නිෂ්පාදන සහ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය තුළ කරවිල නිෂ්පාදනය සහ එහි අගය එකතු කළ නිෂ්පාදන, ගස් ලබු නිෂ්පාදනය සහ එහි අගය එකතු කළ නිෂ්පාදන, අමුමිරිස් නිෂ්පාදනය සහ එහි අගය එකතු කළ නිෂ්පාදන හා බිම්මල් නිෂ්පාදනය සඳහා පහසුකම් සැපයීම සිදු කෙරේ.

 

වාකරේ පිපිඤ්ඤා ව්‍යාපෘතිය

ඉහත ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක ප්‍රදේශවල වෙළෙඳ පොළ සහ නිෂ්පාදන යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය ද සිදුකරනු ලබන අතර, එම නිෂ්පාදන සඳහා වෙළෙඳ පොළ පුළුල් කිරීම සඳහා පුද්ගලික අංශයේ සහභාගීත්වය සඳහා විශේෂ අවධානයක් යොමුකර ඇත. එහි මූලික පියවරක් ලෙස වාකරේ ප්‍රදේශයේ ආරම්භ කළ පදම් කරන ලද කොළ පැහැති පිපිඤ්ඤා වගා කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කරන ලදී. එම ප්‍රදේශයේ ගොවීන් 500 දෙනකුට පහසුකම් සහ පුහුණුව ලබාදෙමින් අක්කර 500ක ප්‍රදේශයක් ආවරණය වන ලෙස මේ කොළ පැහැති පිපිඤ්ඤා වගාව ආරම්භ කර ඇත. මෙහි විශේෂත්වය වන්නේ නව කෘෂිකාර්මික විධික්‍රම හඳුන්වා දී, ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ‍ පොළ සමඟ ගොවීන් සම්බන්ධ කිරීම මඟින් නැ‍‍ඟෙනහිර පළාතේ ගොවීන්ගේ ජීවන මට්ටම ඉහළ දැමීමට සැලසුම් කර තිබීමයි.

ගැටුම් සහිත වාතාවරණයක් නිසා අඩාල වී තිබූ නැ‍ඟෙනහිර පළාතේ ජනතාවගේ ආර්ථික හා සාමාජීය තත්ත්වය නංවාලීම සඳහා මෙන්ම ‍ජාතික ආර්ථිකයට එම ජනතාව දක්වන දායකත්වය වැඩි කිරීම සඳහා කෘෂිකර්ම අංශය නවීකරණය කිරීම අත්‍යවශ්‍ය කාර්යයක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත. එහෙත් ප්‍රදේශයේ ඇති යටිතල පහසුකම්වල අඩු සංවර්ධනය, දැනට පවතින සාම්ප්‍රදායික කෘෂිකර්මාන්තය මඟින් එදිනෙදා ලැබෙන ආදායම ප්‍රමාණවත් නොවීම සහ ගොවීන්ට ඇති සමාජ තත්ත්වය පිළිබඳ ගැටලු නිසා තරුණ ප්‍රජාව කෘෂි ව්‍යාපාර ‍සඳහා යොමුවීමට අධෛර්යමත් වී තිබේ. එහෙත් මේ නියමු ව්‍යාපෘතිය මඟින් නවීන තාක්ෂණය හඳුන්වාදීමත්, වර්ෂය පුරාම ස්ථාවර ආදායමක් ලබාගැනීමට සැලසුම් කර තිබීමත් නිසා තරුණ ප්‍රජාව ආකර්ෂණය වී තිබීම වැදගත් ලක්ෂණයක් වේ.

වාකරේ ප්‍රදේශයේ වගා කරනු ලබන පිපිඤ්ඤා නිෂ්පාදන ‍විදෙස් වෙළෙඳ පොළ සඳහා අලෙවි කිරීම මඟින් රට තුළට පැමිණෙන විදේශ විනිමය ප්‍රමාණය ඉහළ නැංවීම මේ ව්‍යාපෘතියේ ඇති තවත් විශේෂ ප්‍රතිලාභයකි. සාම්ප්‍රදායික විධික්‍රම භාවිත කරමින් සිදුකරනු ලබන කෘෂිකර්මාන්තය පිළිබඳ තරුණ ප්‍රජාව තුළ ඇත්තේ ඉතා අඩු ආකර්ෂණයකි. අඩු ඵලදාව, අස්වැන්න සඳහා ස්ථාවර සහ සාධාරණ මිලක් නොලැබීම නිසා විශේෂයෙන්ම තරුණ ප්‍රජාව කෘෂි ව්‍යාපාරය සඳහා වැඩි ඇල්මක් දක්වන්නේ නැත. ඒ අනුව මේ පිපිඤ්ඤා ව්‍යාපෘතිය මඟින් තරුණ ප්‍රජාව කෘෂි ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රය කරා ආකර්ෂණය කර ගැනීම, නවීන කෘෂි වගාව සඳහා කාන්තාවන් ආකර්ෂණය කර ගැනීම සහ අපනයනය මඟින් වැඩි විනිමය ප්‍රමාණයක් ලබාගත හැකි බෝග වගා කරන කේන්ද්‍රස්ථානය ලෙස නැ‍ඟෙනහිර පළාත දියුණු කිරීම මූලික වශයෙන් බලාපොරොත්තු වේ.

එමෙන්ම අවුරුද්ද පුරාම ‍ගොවීන්ට රැකියා අවස්ථා උදාකරදීම, නවීනතම තාක්ෂණය භාවිත කර කෘෂි ව්‍යාපාර කරන ආකාරය හඳුන්වාදීම, විශ්වසනීය සහ ආරක්ෂිත ලෙස සකස් කළ පලතුරු සහ එළවුළු නිෂ්පාදනය කරන මූලාශ්‍රයක් ලෙස පාරිභෝගිකයා තුළ විශ්වාසය ගොඩනැඟීම මෙන්ම ගොවීන්ගේ ජීවන තත්ත්වය ඉහළ දැමීම සඳහා විකල්ප ආදායම් මාර්ග ඇති කිරීම මේ පිපිඤ්ඤා ව්‍යාපෘතියේ තවත් අරමුණු වේ. ගොවීන්ගේ නිෂ්පාදන සඳහා වටිනාකම් එකතු කිරීම මඟින් මේ පිපිඤ්ඤා ව්‍යාපෘතියේ තිරසාර බව ළඟාකර ගැනීමට අපේක්ෂිතය. ඒ අනුව පිපිඤ්ඤා වගා කරන අක්කර 500ක ප්‍රදේශයක ව්‍යාපෘතිය සඳහා සහයෝගය දක්වන හේලීස් ආයතනය පදම් කරන ලද කොළ පැහැති පිපිඤ්ඤා සැකසුම් මධ්‍යස්ථානය සඳහා වැය කරන සම්පූර්ණ මුදල රු. මිලියන 400ක් වේ.

අක්කරයකට

* ගොවියෙක් සඳහා රුපියල් 400,000ක් වැය කෙරේ

* කන්නයක දී කිලෝග්‍රෑම් 12,000ක අස්වැන්නක්

* කන්නයක දී ගොවියෙක් ලබන ආදායම රු. 324,000ක්

* කන්නයක දී ගොවියෙක් ලබන ශුද්ධ ලාභය රු. 259,000ක්

* වර්ෂයක දී ගොවියෙක් ලබන ශුද්ධ ලාභය රු. 777, 000ක්

ව්‍යාපෘතියේ ගොවීන් 500 දෙනකු සඳහා අක්කරය බැගින් බිම් කොටසක් ලබා දී ඇති අතර, විසිරුම් ජල කට්ටලයක්, නළ ළිං සකස් කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ සහ පසු අස්වැන්න පිළිබඳ තාක්ෂණය ද ලබා දී තිබේ. මේ සඳහා එක් ගොවියකු රුපියල් 400,000ක් වැය කරන අතර, එහි සම්පූර්ණ වටිනාකම රු. මිලියන 200කි. මේ යටතේ නවීන තාක්ෂණයෙන් හා කාර්යක්ෂමතාවෙන් ඉහළ ජල සම්පාදන පද්ධති හඳුන්වා දී ඇති නිසා ගොවීන් හුරුවී ඇති සාම්ප්‍රදායික ජලසම්පාදන ක්‍රම වන වර්ෂා ජලය හෝ වෙනත් ජල මූලාශ්‍ර මත යැපීමේ අවශ්‍යතාවක් මතු නොවනවා පමණක් නොව වර්ෂයකට කන්න 3ක් වගා කිරීම මඟින් වැඩි ආදායමක් ලබා ගැනීමට අවකාශ සැලසී ඇත.

හේලීස් ආයතනයේ දායකත්වයෙන් ක්‍රියාත්මක මේ කොළ පැහැති පිපිඤ්ඤා ව්‍යාපෘතිය මඟින් හඳුන්වා දී ඇති නවීන ක්‍රමවේද අනුව ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කළ අවස්ථාවේ එක් කන්නයක දී අක්කරයකින් අපේක්ෂිත අස්වැන්න වන කිලෝග්‍රෑම් 7000 ඉක්මවා එය කිලෝග්‍රෑම් 12,000 දක්වා වර්ධනයක් ලබා ඇත. එක් කන්නයක් සඳහා ගොවියෙක් වැය කරන මුදල රු. 66,660ක් වන අතර, ලබන ආදායම රු. 324,000ක් වේ. එහි ශුද්ධ ලාභය කන්නයකට රු. 259,000ක් වන අතර, වර්ෂයකට රු. 777,000කි.

ව්‍යාපෘතිය සඳහා සම්බන්ධ වී ඇති ගොවීන් විසින් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන පිපිඤ්ඤා එම ගොවීන් විසින් ගිවිසුම්ගත ගුණාත්මක තත්ත්වයෙන් ලබාදීම මත නිශ්චිත මිලක් ලබා ගැනීමට ගොවීන්ට හැකියාව ලැබේ. නිෂ්පාදන මිල දී ගනු ලබන හේලීස් සමාගම විසින් වෘත්තීය සුදුසුකම් සහිත කෘෂි විද්‍යාව සම්බන්ධ උපාධිධාරීන් සහ ඩිප්ලෝමාධාරීන් යොදවා සාම්ප්‍රදායික දැනුම සහිත කෘෂි නිෂ්පාදකයන් නව තාක්ෂණයට හුරු කිරීම සඳහා නොමිලේ අවශ්‍ය උපදෙස් හා දැනුම ලබාදීම ද සිදුකරයි. ඒ අනුව ගොවීන් 40ක් සඳහා එක් නිලධාරියකු වශයෙන් යොදවා ඔවුන් සමඟ සමීප සම්බන්ධයක් පවත්වන ආකාරයේ දැනුම ලබාදෙන සේවයක් ආරම්භ කර ඇති අතර, එම කෘෂි නිලධාරීන් විසින් සුදුසු සැලැසුමකට අනුව නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සඳහා අවශ්‍ය සෘජු මැදිහත්වීමක් සිදුකරයි.

මෙයට අමතරව අඛණ්ඩව ගොවීන්ගේ දැනුම සහ කුසලතා වර්ධනය කිරීමට අවශ්‍ය පුහුණු කිරීමේ කටයුතු නොමිලේ ලබාදීම සිදුකෙරේ. සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමවේද අනුව පිපිඤ්ඤා වගා කිරීමේ දී ලැබෙන ආදායමට වඩා වැඩි ආදායමක් මේ නවීන ජලසම්පාදන තාක්ෂණය (Sprinkler) හා ක්‍රමවේද අනුව ගොවීන් හට ලැබේ. ඒ අනුව පැරැණි ක්‍රමවේද අනුව අක්කරයකින් එක් කන්නයක දී ලබාගත හැකිව තිබූ කිලෝග්‍රෑම් 7000ක අස්වැන්න මේ නවීන ක්‍රමවේද මඟින් 12,000 දක්වා වැඩි වනු ඇත. විශාල වශයෙන් අපතේ ගිය ජලය නිසි ලෙස කළමනාකරණය කර ඉතා කාර්යක්ෂම ආකාරයෙන් භාවිතයට ගැනීමට හැකිවීම, කෘෂි උපකරණ විවිධ ස්ථානවලට ගෙන යාමට අවශ්‍යතාවක් නොමැතිවීම, පස් සැකසීමේ කටයුතු පහසු වීම, පාංශු ඛාදනය නොමැතිවීම මේ නවීන තාක්ෂණය යොදා ගැනීමෙන් ඇති වන වාසි වේ.

කන්න තුනක් වගා කිරීමෙන් පසුව තාක්ෂණික අවශ්‍යතාවක් ලෙස භෝග මාරුවක් සිදුකර වෙනත් භෝගයක් වගා කිරීමට ද, මේ මඟින් ගොවීන්ට අවස්ථාව ලබා දී තිබේ. ඒ අනුව ‘ජැලපිනෝ’ නමැති මිරිස් වර්ගය (Jalapeno Chili) වගාකර ලබාදෙන අස්වැන්න ද, හේලීස් ආයතනය මඟින් මිල දී ගැනීමට එකඟ වී ඇත.

මේ ව්‍යාපෘතිය ඉදිරියේ දී අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ ද ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සැලසුම් කරමින් පවතී.

 


නව අදහස දක්වන්න