තුරුණු දිරියෙන් මාස හයට මිලියන 81ක් | දිනමිණ

තුරුණු දිරියෙන් මාස හයට මිලියන 81ක්

එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ලංකා බැංකුවේ තුරුණු දිරිය ණය යෝජනා ක්‍රමය තුළින් සති 26ක් තුළ ව්‍යවසායක ණය ලෙස රුපියල් 81,203,000ක් ලබා දීමට සමත් වී ඇත. පසුගිය අප්‍රේල් මස 12 වැනි දින අංකුඹුර ප්‍රදේශයේ තරුණ ව්‍යාපාරිකයකුට තුරුණු දිරිය පළමු ණය නිකුත් කළ අතර, මේ වන විට දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවලට අයත් තරුණ ව්‍යවසායකයන් 182ක් අතර මේ මුදල දිරිය ණය වශයෙන් ලබා දී තිබුණි. ආරම්භයේ සිටම පළාත් සහ ප්‍රාදේශීය වශයෙන් ණය යෝජනා ක්‍රමයේ ප්‍රගතිය සතිපතා අධීක්‍ෂණය කළ අතර, මේ වන විට දිවයිනේ පළාත් නවයෙහිම මුල් වටයේ ප්‍රගති සමාලෝචන සැසි සාර්ථකව අවසන් කර ඇත. මේ මස 12 වැනිදා ඌව පළාත කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ දී පැවැත් වූ පළමු වටයේ අවසාන ප්‍රගති සමාලෝචන සැසියේ දී මේ තොරතුරු හෙළිදරවු කරන ලදී.

අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන කාර්යාලය විසින් මහ බැංකු අධිපතිවරයා වෙත කළ යෝජනාවකට ප්‍රතිචාර ලෙස බැංකු ණය ඉතිහාසය තුළ පෙර නොතිබූ අයුරින් ඉතා ලිහිල් සහ සුරැකුම් රහිත ඇප ප්‍රතිපත්තියක් යටතේ මේ තුරුණු දිරිය ණය ලබා දීමට ලංකා බැංකුව එකඟ වී තිබුණි. ඒ අනුව ඔවුන් සමඟ අත්වැල් බැඳගත් ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන කාර්යාලය, ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ මධ්‍යම ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය සහ තරුණ කටයුතු හා දක්‍ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අංශය ඒකාබද්ධව දිවයිනේ සියලුම දිස්ත්‍රික් හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල සම්බන්ධීකරණය කරමින් මේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී. සුවිශේෂ ණය යෝජනා ක්‍රමයක් ලෙස මේ සඳහා ප්‍රමුඛ අවධානයක් ලබා දී ඇති අතර, සියලුම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයන්හි මේ ණය යෝජනා ක්‍රමයට සම්බන්ධ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරියෙක් ද නම් කර ඇත.

නිරන්තර නිරීක්‍ෂණය හා අධීක්‍ෂණය මගින් ප්‍රායෝගික ගැටලු හඳුනා ගනිමින් හා ඒවාට විසඳුම් සපයමින් ක්‍රියාත්මක වීම නිසා මේ වන විට ණය යෝජනා ව්‍යාපෘතිය ඉතා සාර්ථක ලෙස තරුණ ව්‍යවසායකයන් අතර ජනප්‍රිය වෙමින් පවතී. පළාත් මට්ටමින් මේ වන විට වැඩිම ව්‍යවසායක ණය ප්‍රමාණයක් බස්නාහිර පළාත තුළ නිකුත් කර ඇති අතර, දිස්ත්‍රික් අනුව රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය ඉදිරියෙන් සිටියි.

පළමු වටය වන විට තුරුණු දිරිය ණය යෝජනා ක්‍රමයට සුදුසුකම් සහිත 69ක් ඌව පළාත තුළින් හඳුනාගෙන ඇති බවත් ඉන් 32ක් සඳහා ව්‍යාපාර සැලසුම් සකස් කර ලංකා බැංකුව වෙත බාර දී ඇති බවත් මේ වන විට ව්‍යවසායකයන් 10 දෙනකු ණය ලබාගෙන ඇති බවද මේ ප්‍රගති සමාලෝචන සැසියේ දී තව දුරටත් අනාවරණය විය. ලබන ජනවාරි මස පැවැත්වෙන දෙවැනි වටයේ ප්‍රගති සමාලෝචන සැසිය වන විට මීට වඩා වැඩි ව්‍යවසායක ණය සංඛ්‍යාවක් ඌව පළාතෙන් නිකුත් කිරීමට කටයුතු කරන බව පැමිණ සිටි නිලධාරීහු ඒකමතිකව ප්‍රකාශ කළහ.

තුරුණු දිරිය ලංකා බැංකු ණය යෝජනා ක්‍රමය මගින් වසර 3ක කාලයක සිට ක්‍ෂේත්‍රයේ නියුතු උපාධියක් හෝ පිළිගත් වෘත්තීය සහතිකයක් සහිත අවුරුදු 40ට අඩු කුඩා පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් සඳහා ඇප නොමැතිව, ලිහිල් ඇප ක්‍රමයක් යටතේ මේ ණය ප්‍රදානය සිදු කරයි. මේ පිළිබඳ තොරතුරු සියලුම ලංකා බැංකු ශාඛා මගින් හෝ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මගින් ලබාගත හැකිය.


නව අදහස දක්වන්න