අගමැතිධූරය ගැන නීතිපතිගේ මතය දැනුම් දෙයි | දිනමිණ

අගමැතිධූරය ගැන නීතිපතිගේ මතය දැනුම් දෙයි

පසුගිය 26වැනිදා අග්‍රාමාත්‍ය ධූරයේ සහ රජයේ ඇති වු වෙනසෙහි නීත්‍යානූකූලභාවය ගැන නීතිපතිවරයාගේ භූමිකාවට අනුකූලව මතයක් ප්‍රකාශ කළ නොහැකි බව නීතිපති ජයන්ත ජයසූරිය මහතා සදහන් කර ඇත.
 
ඔක්තෝබර් මස 27 වන දින කථානායකවරයා විසින් කරන ලද විමසීමකට ප්‍රතිචාර දක්වමින් නීතීපතිවරයා විසින් ලිපියක් මඟින් මේ බව දන්වා තිබේ.
 
ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යටතේ නීතිපතිවරයා වශයෙන් මත ප්‍රකාශයට ඇති නොහැකියාව එම ලිපියෙන් නීතිපතිවරයා දක්වා ඇති බව කථානායක කාර්යාලය නිවේදනය කරනු ලැබේ.
 
අදාළ ලිපිය පහතින් දැක්වේ.
 
 

නව අදහස දක්වන්න