තවත් අමාත්‍යවරුන් 13ක් දිවුරුම් දෙයි | දිනමිණ


 

තවත් අමාත්‍යවරුන් 13ක් දිවුරුම් දෙයි

නව කැබිනට් අමාත්‍යවරු දෙදෙනෙක්, රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු පස් දෙනෙක් සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු හය දෙනෙක් මීට ටික වේලාවකට පෙර ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී ජනාධිපති මෛතී‍්‍රපාල සිරිසේන ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්නේය.

එම නාම ලේඛනය පහත පරිදි වේ. 

1. දුමින්ද දිසානායක – වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍ය

2. දයාසිරි ජයසේකර – වෘත්තීය පුහුණු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්‍ය

3. පියසේන ගමගේ – තරුණ, කාන්තා හා ළමා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය

4. ලක්ෂ්මන් සෙනෙවිරත්න – ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය

5. එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා – මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය

6. මොහාන් ලාල් ග්‍රේරු – අධ්‍යාපන හා උසස් අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය

7. ශ්‍රියානි විජේවික්‍රම – පළාත් සභා හා පළාන් පාලන, ක්‍රීඩා රාජ්‍ය අමාත්‍ය

8. අංගජන් රාමනාදන් – කෘෂිකර්ම නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

9. ඉන්දික බණ්ඩාරනායක – නිවාස හා නාගරික සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

10. මනූෂ නානායක්කාර – කම්කරු හා විදේශ රැකියා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

11. සාරතී දුෂ්මන්ත – අධිකරණ හා බන්ධනාගාර නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

12. නිශාන්ත මුතුහෙට්ටිගම – වරාය හා නාවික කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

13. කාදර් මස්තාන් – නැවත පදිංචි කිරීම් හා පුනරුත්ථාපන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

රාජ්‍ය ආරක්ෂක හා නීතිය හා සාමය, තරුණ කටයුතු අමාත්‍ය ධූර ජනපති යටතට පත් වී තිබේ.

        

( ඡායාරූප : සුදත් සිල්වා )

නව අදහස දක්වන්න