මහනුවර උල්පැන්ගෙය අසලින් පාදමක් මතු වෙලා | දිනමිණ


 

මහනුවර උල්පැන්ගෙය අසලින් පාදමක් මතු වෙලා

මහනුවර ශ්‍රී දළදා මාලිගා පරිශ්‍රයේ සංරක්ෂණ කටයුතු සඳහා බිම සකස් කිරීමේදී ‍ඓතිහාසික උල්පැන්ගෙය සමීපයේ මහමළුව හා වැව අතර වළාකුළු බැම්මට යාබදව පැරැණි බදාම සහිත පාදමක් මතුවී ඇත.

මේ පාදම වසර ගණාවකට පෙර ඉදිකරන ලද්දකැයි පෙනීයතත් එය කුමන වකවානුවක ඉදිකරන ලද්දක්ද කුමන කටයුත්තක් සඳහා තැනුවක්ද යන්න පිළිබඳ තවදුරටත් කැණීම් හා ගවේෂණ කටයුතු සිදුකර විමර්ශනය කළයුතු බවත් මහනුවර පුරාවිද්‍යා කාර්යාලය පවසයි.

සටහන හා ඡායාරූපය
මධ්‍යම පළාත් විශේෂ පාලිත අලකේශ්වර

 

නව අදහස දක්වන්න