තවත් අමාත්‍යවරු කණ්ඩායමක් දිව්රුම් දෙයි | දිනමිණ

තවත් අමාත්‍යවරු කණ්ඩායමක් දිව්රුම් දෙයි

නව කැබිනට් අමාත්‍යවරු දෙදෙනෙක් සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු පස්දෙනෙක් මීට ටික වේලාවකට පෙර ජනාධිපති නිල නිවසේ දී ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්හ.
එම නම් පහත පරිදි වේ.
 
කැබිනට් අමාත්‍යවරු
01. සුසිල් පේ‍්‍රමජයන්ත මහතා – රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු හා අධිකරණ අමාත්‍ය
02. බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා – ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ හා ආයෝජන ප‍්‍රවර්ධන අමාත්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු
03. අනුර ප‍්‍රියදර්ශන යාපා මහතා – මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය
04. සී.බී. රත්නායක මහතා – ප‍්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
05. ලක්ෂ්මන් වසන්ත පෙරේරා මහතා – ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ රාජ්‍ය අමාත්‍ය
06. එස්.එම්. චන්ද්‍රසේන මහතා – සමාජ සවිබල ගැන්වීම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය
07. සාලින්ද දිසානායක මහතා – දේශීය වෛද්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍ය
 
නව අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරු පත්කෙරේ
 
එමෙන්ම අමාත්‍යාංශ තුනක් ස`දහා පත්කළ නව ලේකම්වරු ද අද (08) පෙරවරුවේ ජනාධිපති නිල නිවසේ දී ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා අතින් සිය පත්වීම් ලිපි ලබා ගත්හ.
 
එම නම් පහත පරිදි ය.
 
අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරු
 
01. ජේ.ජේ. රත්නසිරි මහතා – රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු හා අධිකරණ අමාත්‍යාංශය
 
02. එස්.පී. කොඩිකාර මහතා – ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ හා ආයෝජන ප‍්‍රවර්ධන අමාත්‍යාංශය
 
03. ආර්.ඩබ්. ආර්. පේමසිරි මහතා – මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

නව අදහස දක්වන්න