දකුණේ දක්‍ෂතම ගුරුවරිය ලෙස මෙවරත් මුල් තැනට | දිනමිණ


 

දකුණේ දක්‍ෂතම ගුරුවරිය ලෙස මෙවරත් මුල් තැනට

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය මගින් සංවිධානය කළ දැයේ දරු දැරියන්ගේ නුවණැස පාදන ගුරුවරුන් ඇගයීමේ 2018 “ගුරු ප්‍රතිභා ප්‍රභා” ජාතික වැඩසටහන ඉකුත්දා බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්වුණු අතර එහිදී දක්‍ෂතම ගුරුවරයා වශයෙන් තෙවන වරටත් ජනාධිපති සම්මානයෙන් පිදුම් ලබමින්, ඇල්පිටිය අධ්‍යාපන කලාපයේ සහ දකුණු පළාතේ ප්‍රථම ස්ථානය දිනා ගැනීමට ගාල්ල/ඇල්පිටිය ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ ආචාරිණී කේ.ඒ. මල්ලිකා පත්මිණී ගුරුතුමිය සමත් වූවාය. ලංකාවේ ගුරුභවතුන් අතරින් අඩුම නිවාඩු ලබා ගැනීම, විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම්, ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල, දුර්වල සිසුන්ට ඉගැන්වීම ආදී නිර්නායක විසි දෙකක් යටතේ මෙම සම්මාන සඳහා ගුරුවරුන් 389ක් තොරා පත්කරගෙන තිබිණි.

ඇල්පිටිය විශේෂ
ඩී ජේ විජේසිංහ

නව අදහස දක්වන්න