ලේක්හ­වුස් බලන්න ඇවිත් | දිනමිණ

ලේක්හ­වුස් බලන්න ඇවිත්

මාතර උය­න්වත්ත ආදර්ශ ප්‍රාථ­මික විදු­හලේ සිසු සිසු­වියෝ ඔවුන්ගේ වාර්ෂික අධ්‍යා­පන චාරි­කා­වේදි ලේක්හ­වුස් ආය­ත­නය නැර­ඹී­ම­ටද එක්වූ අතර ගුරු මණ්ඩ­ලය සහ සිසු දරු දැරි­යන් ආය­ත­නය ඉදි­රි­පි­ටදී සමූහ ඡායා­රූ­ප­ය­කට පෙනී සිටි අයුරු. ඡායා­රූ­පය සිරි­පාල හල්වල

නව අදහස දක්වන්න