සුන්දරයි දුකයි මැකලම් උද්‍යානය | දිනමිණ


 

සුන්දරයි දුකයි මැකලම් උද්‍යානය

උදිත ගුණවර්ධන

සංචාරක කර්මාන්තයට පමණක් ‍නොව ‍දේශීයව අගනුවරට එන වෘත්තිකයන් ‍සේවකයන් මධ්‍යම පාන්තිකයන් ඇතුළු කණ්ඩායම්වලට ‍මෙතැන ඇත්තේ ඉතාමත් ‍‍හොඳ පසුබිමකි. එහි ඇති අවන්හල්වල අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ආහාර වර්ග මිලට ගත හැකි අතර එහි උපරිම මිලක් ඇති බු‍‍ෆේ ආහාර ‍‍වේලකට පවා වැය වන්නේ රුපියල් හයසියයක මුදලක් පමණි. ඇත්තෙන්ම ‍‍මෙම අවන්හල්වල තත්ත්වය ඉතාමත් ඉහළ තැනක ඇති අතර එකම අඩුපාඩුව ‍ලෙස එම අවන්හල්වල පිරිස් පවසන්නේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පාරි‍භෝගිකයන් ‍‍නොපැමිණිමය

‍බේ‍රේ වැව ට අවුරුදු සිය ගණනක් ඉක්මවන අතීතයක් ති‍බේ.මුලින්ම ‍ජල දුර්ගයක් හෙවත් දිය අගලක් වු බේ‍රේ වැව සහ ඒ ආශ්‍රිත ‍ජලාශ්‍රිත කලාපය වරාය සහ ‍සෙසු තදාසන්න ප්‍රදේශවල ප්‍රවාහනය පහසුව සඳහා ද ‍යොදා ගැනුණි. ඒ සමගම තවත් ‍අතකින් ‍මෙම කලාපය වැදගත් වූ තවත් කරුණක් වූ‍යේ අගනුවර තදාසන්න කලාප‍යේ අධි ජල මට්ටම් පාලනය කර ගැනීමට අවශ්‍ය පහසුව සලසා ගැනීම සඳහාය. ‍මේ හැම ‍දෙයක් නිසාම ‍බේ‍රේ වැව කලාපය අගනුවර වඩාත්ම සං‍වේදී පරිසර කලාපය ‍ලෙස ‍මෙම ප්‍රදේශය හඳුන්වා දිය හැකිය. එ‍හෙත් ‍මෙම කලාප‍යේ වටිනා කම නිසි ‍ලෙස හඳුනා ගන්නට විශාල කාලයක් ගත විය. 2005 ඇරඹි නාගරික සංවර්ධන සංකල්පය යට‍තේ ‍බේ‍රේ වැව ආශ්‍රිතව විශාල ‍වෙනස් කම් රැසක් සිදු කරනු ලැබූ අතර එම ‍වෙනස් කම් පසුගිය කාල‍යේදී ‍වේගවත්ව අවසානව ති‍බෙන අතර දැන් ‍මෙහි ප්‍රතිලාභ ජනතාව ‍වෙත ලැ‍බෙමින් පවතී.

‍මෙම ව්‍යාපෘතිවල අගනාම අංගයක් ‍ලෙස හඳුන්වා දිය හැක්කේ ‍‍‍ලේක් හවුස් මන්දිරය අසල ඇති මැකලම් උද්‍යානය ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමට කටයුතු කිරිමයි. ‍මෙය අදියර ‍දෙකකින් සිදු වූ අතර මුලිකව ඕල්කොට් මාවත ‍දෙස සිට විජයවර්ධන මාවත ‍දෙසට ඇවිදින මං තීරුවක් ඉදිකළ අතර ඒ නිසා ‍පාගමනින් යන්නෙකුට ‍කොටුව ‍දෙසින් පිට‍කොටුව ‍දෙසින් විජයවර්ධන මාවතට ‍‍කෙටි මාවතක් විවර විය. ‍කොළඹට පැමි‍ණෙන්නන්ට වි‍වේකීව ගත කිරීමටද ස්ථාන ‍මෙහි ස්ථාපිතව ති‍බේ. ඒ ගැන ‍මෙම මාව‍තේ ගමන් කරන්නන් ප්‍රසාදය පළ කරන අතර එහි ඇති අඩුපාඩු සහ නිවැරැදි විය යුතු තැන් ගනද සඳහන් කරති.

හසිත ලක්ෂාන් ජයවර්ධන මහතා අනුරාධපුර ප්‍රදේශ‍යේ වැසියකු වන අතර ඔහු ‍සේවය කරන්නේ අගනුවර කිට්ටුව ඇති කාර්යාලයකය. අනුරාධපුර දුම්රිය එනතුරු වි‍වේකීව ගත කිරීමට ඔහු පැමි‍ණෙන්නේ ‍මෙතැනටය.

“ මම ‍මෙතැනට එන්නේ නිදහ‍සේ ඉඳලා ‍වෙලාවට ‍කොච්චියට යන්න ඇත්තෙන්ම ‍මේක ඉතාමත් ‍‍හොඳ ‍දෙයක් නිදහ‍සේ ඉන්න පුළුවන් පසුබිමක් ති‍යෙනවා ඒ ගැන ‍ගොඩක් සතුටුයි ඒත් අඩුපාඩු ත් ති‍යෙනවා ඒවා ස්ථාන‍යේ දුර්වලකම් ‍නෙ‍මෙයි..නඩත්තුව නැති කම තමයි පළමු ප්‍රශ්නය ‍වෙලා ති‍යෙන්‍‍නේ . වැ‍වේ වතුර නිසි විදිහට පිරිසුදු කර ‍නොතිබීම නිසා අපිට දුගඳ ඉවසන්න බැරි ‍‍වෙන අවස්ථා ති‍යෙනවා. අ‍නෙක් කාරණය තමයි මත්පැන් ‍ලෝලීන් රාත්‍රියට ‍මේ ස්ථාන‍යේ ගැවසීමත් ‍මෙතැන අපිරිසුදු කිරීමත් ‍මේ හැම ‍‍දෙයක් නිසාම අන්තිමට අපි ව‍ගේ අයට නිද‍හ‍සේ සිටිමට ඇති අවස්ථාව තමයි නැති වෙන්නේ.

අප සමග ලක්ෂාන් ‍ගෙන් පසු කතාබහට එක් වු‍යේ සනත් මහතාය.

“ මාත් ‍මෙතැනට කැමැතියි ඒත් පිරිසුදු කම ගැන ප්‍රශ්නයක් ති‍යෙනවා. නඩත්තුවක් නැතිකම තමයි ප්‍රශ්නයට හේතු ‍වෙලා ති‍යෙන්නේ. මම ‍හොයල බැලුව එත‍කොට දැන ගන්න ලැබු‍‍‍ණ කාරණය තමයි ‍මේ ස්ථානය නඩත්තු කිරීමට පිරිසුදු කිරීමට කිසිවකු නැහැයි කියල. අපරා‍දේ ‍මේ ව‍ගේ මුදල් වියදම් කර තැනු තැනක් නාස්ති වීමට දීම.

එතැනින් නික්මුණු අප ඉන්පසු පැමි‍ණි‍යේ විජයවර්ධන මාවත හරහා ගමන් කළ පසු හමුවන මැකලන් ‍දොරටුව ‍හෙවත් මැකලන් උද්‍යාන පරිශ්‍රය ‍වෙතය. එහි අවන්හල් තුනක් වි‍වේක ගැනීමට තැන් ‍මෙන්ම රථ ගාලක්ද ති‍බේ. ‍මෙම ඉදිකිරිම් අතිශය වැදගත්ය. අගනුවර සංචාරකයන් නිතර ගැව‍සෙන ස්ථානයක පිහිටි ‍මෙම උද්‍යානය සංචාරක කර්මාන්තයට පමණක් ‍නොව ‍දේශීයව අගනුවරට එන වෘත්තිකයන් ‍සේවකයන් මධ්‍යම පාන්තිකයන් ඇතුළු කණ්ඩායම්වලට ‍මෙතැන ඇත්‍තේ ඉතාමත් ‍‍හොඳ පසුබිමකි. එහි ඇති අවන්හල්වල අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ආහාර වර්ග මිලට ගත හැකි අතර එහි උපරිම මිලක් ඇති බු‍‍ෆේ ආහාර ‍‍වේලකට පවා වැය වන්නේ රුපියල් හයසියයක මුදලක් පමණි. ඇත්තෙන්ම ‍‍මෙම අවන්හල්වල තත්ත්වය ඉතාමත් ඉහළ තැනක ඇති අතර ඇති එකම අඩුපාඩුව ‍ලෙස එම අවන්හල්වල පිරිස් පවසන්නේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පාරි‍භෝගිකයන් ‍‍නොපැමිණිමය. එයට ‍හේතුව ‍ලෙස අවන්හල්කරුවන් සඳහන් කර‍න්නේ අවශ්‍ය ප්‍රවර්ධන කටයුතු ‍නොමැති නිසා ‍මෙම තත්ත්වය ඇතිව ඇති බවය.

එහිදි අප සමග කතා කළ මෙම අවන්හල් සමුහයේ ප්‍රධාන නිලධාරියකු සඳහන් කළේ මේ ස්ථානය සඳහා පාරිභෝගික ආකර්ශණය ඇදී නොයාමට මුලික හේතුව වන්නේ ජනතාව මෙම පද්ධතිය ගැන නිසි දැනුවත් වීමක් සිදු නොවීම බවය. කොළඹ කලබලකාරි පරිසරයක නිදහසේ සිටිමටත් ආහාර පාන ආදිය ගනිමින් නිදහසේ ගත කිරීමටත් වාහන ගාල් කිරීමට හැකි ස්ථානයක් තිබීම යන කරුණු ඉතා ඉහළින් ප්‍රවර්ධනය කළ හැකි බවය.

මැකලන් උද්‍යානයේ ඇති අනෙක් ආකර්ශණිය පද්ධතිය බවට පත්ව තිබෙන්නේ විජයවර්ධන මාවතේ සිට වොක්ෂෝල් විදිය දක්වා දිවෙන ඇවිදින මං තීරුවයි. මෙම කොටස විවෘත කර වසරකට ආසන්න වුවද එම කොටසේ ප්‍රයෝජනයක් ගන්නා ආකාරයක් දක්නට නැත. මෙම මංතීරුවේ අප ඇවිද යද්දි දුටු දේ බවට පත් වූයේ අධික වියදමක් දරා ඉදිකළ මෙම මංතීරු කිසිවකුගේ ප්‍රයෝජනයකට ගැනීමකින් තොරව තිබීම කනගාටුවට කරුණකි. අධික වියදම් දරා ඉදිකළ වැසිකිලි පද්ධති පමණක් නොව කෑම කඩ ඇතුළු දේද විනාශ මුඛයට යමින් තිබේ.

මෙම මංතීරුව ප්‍රයෝජනයට ගන්නා අය සඳහන් කරන ආකාරයට රාත්‍රියට මෙම මං තීරුව අඳුරේ ගිලී යති. එයටට හේතව බවට පත්ව තිබෙන්නේ විදුලි පද්ධතිය නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක නොවීමය.

සැබෑ ලෙසම අගනුවරට සම්පතක් කර ගත හැකි මෙවැනි ස්ථානයක් ඉදිකිරීමට කටයුතු කිරිම අගය කළ යුතු කරුණකි.එහෙත් ගැටලුව බවට පත්ව තිබෙන්නේ මෙවැනි ස්ථානයක් නිසි අවධානයක් සහ නඩත්තුවක් නොමැතිව අයාලේ විනාශ වී යාමට ඉඩ හැර තැබිමය. සිදු විය යුත්තේ මෙම ස්ථානය නව මුහුණුවරක් සහිතව ජනතාව වෙත සමීප කිරීමට අවශ්‍ය පසුබිම සකස් කිරීමය.

නිශාන් මෙන්ඩිස්
ඡායාරූප - චමින්ද නිරෝෂණ

නව අදහස දක්වන්න