විදෙස් සංචාරකයන් පැමිණීම වැඩි වෙලා | දිනමිණ

විදෙස් සංචාරකයන් පැමිණීම වැඩි වෙලා

මේ දිනවල හික්කඩුව, රත්ගම, බෙංතොට වැනි ප්‍රදේශවලට විදෙස් සංචාරකයින්ගේ පැමිණීම වැඩි වී ඇති බව සංචාරක කර්මාන්තයට සම්බන්ධ අය පවසති. ඒ අනුව දකුණේ අසිරිමත් තැන් හා මුහුදු වෙරලේ වැඩි වශයෙන් මේ පිරිස් දක්නට ලැබේ. ඒ අනුව ඔවුන් රිසි සේ විනෝද වන අයුරු දක්නට ලැබෙන අතර ඒ තුළින් සංචාරක හෝටල් පමණක් නොව මග පෙන්නන්ගේ සහ වෙනත් දේශීය කර්මාන්ත කරුවන්ගේ හා වෙළෙඳුන්ගේ ද අත මිට සරු වී ඇති බව පවසති.

ඡායාරූපය -ධර්මදාස සිරිවර්‍ධන - ගාල්ල දිස්ත්‍රික් සංචාරක.


නව අදහස දක්වන්න