අගමැති මහින්ද ශ්‍රී ලංකා අමරපුර මහා නිකායේ ආශීර්වාද ලබයි | දිනමිණ

අගමැති මහින්ද ශ්‍රී ලංකා අමරපුර මහා නිකායේ ආශීර්වාද ලබයි

අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ශ්‍රී ලංකා අමරපුර මහා නිකායේ අග්ගමහා පණ්ඩිත කොටුගොඩ ධම්මාවාස මහානාහිමියන් ඊයේ (13) බැහැ දැක ආශීර්වාද ලබාගත් අයුරු.

නව අදහස දක්වන්න