නොසන්සුකාරී තත්ත්වය සමඟ කථානායක නැගිට යයි | දිනමිණ

නොසන්සුකාරී තත්ත්වය සමඟ කථානායක නැගිට යයි

පාර්ලිමේන්තුවේ මේ වන විට පවතින දැඩි නොසන්සුන්කාරී තත්ත්වයත් සමග කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා සිය අසුනෙන් නික්ම ගොස් ඇත.
 
සෙංකෝලයද රැගෙන මෙලෙස කථානායකවරයා නික්ම ගිය බව වාර්තා වේ.

නව අදහස දක්වන්න