හද­වත් රෝගී සේනක පිහිට පතයි | දිනමිණ

හද­වත් රෝගී සේනක පිහිට පතයි

සමාජ සේව­ක­යෙක් වශ­යෙන් 1980 සිට අම්පාර දිස්ත්‍රි­ක්කයේ ජන­තාව වෙනු­වෙන් වෙහෙස මහන්සී වූ අම්පාර උහන කුමාරි ගම 20/16/1 නිවසේ පදිංචි සේනක විජ­ය­බ­ණ්ඩාර මහතා හද­වත් රෝග­යක් නිසා ජීවිත අව­දා­න­ම­කට පත් වී සිටීයි. ඔහුට ඉතා ඉක්ම­නින් හද­වත් සැත්ක­මක් කළ යුතු අතර ඒ සදහා රුපි­යල් ලක්ෂ 11ක පමණ මුද­ලක් වැය වන බව කොළඹ ආසිරි රෝහලේ වෛද්‍ය­වරු පව­සති.

සර්වෝ­දය ප්‍රාදේ­ශීය නාය­ක­යකු වශ­යෙන් කට­යුතු කළ ඒ මහතා සර්වෝ­දය පෙර පාසල් ආරම්භ කර ගමේ දරු­වන්ගේ අධ්‍යා­ප­නය වැඩි දියුණ කිරී­මට 1990 සිට කොටි බෙදු­ම්වා­දීන් විසින් සිදු කරන ලද කුරිරු මිනිස් ඝාතන නිසා අස­ර­ණව කද­වුරු ගත වී ජීවත් වූ ගෝන­ගල චින්න­වත්ත සහ අවට ගම්මා­න­වල සර­ණා­ගත කද­වුරු බාරව ක්‍රියා­ක­රනු ලැබු අතර කුමා­රි­ගම වල­ග­ම්පුර, නුගේ­ලන්ද බණ්ඩා­ර­දූට , හිමි­දු­රාව , වීර­ගෝඩ , සේනා­ගම , ගල­හි­ටි­යා­ගොඩ යන ගම්මා­න­වල ජන­තා­වට විශාල සේවා­වක් ඉටු කරනු ලැබීය.

දුර­ක­තන අංක 077- 42003968 ඔස්සේ සහ මහ­ජන බැංකුවේ - 015200162912516 යන ගිණු­මට ආධාර යොමු කළ හැකිය.

පිය­සේන වතු­දුර
දිගා­ම­ඩුල්ල සංචා­රක


නව අදහස දක්වන්න