ක ට ට ර ස ට‍ - කෑ ම හ ද මු | දිනමිණ

ක ට ට ර ස ට‍ - කෑ ම හ ද මු

චොක්ලට් කොක­නට් කේක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

පිටි කෝප්පයක්

රතු සීනි කෝප්ප 3/4යි

කොකෝවා කුඩු කෝප්ප 1/2යි

බේකින් සෝඩා තේ හැඳි 01යි

බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 3/4යි

ලුණු තේ හැඳි 1/4යි

ගසාගත් බිත්තරයක්

කොටු කපාගත් ඇපල් කෝප්පයක්

කිරි කෝප්ප 3/4යි

වැනිලා තේ හැන්දක්

පොල් වතුර තේ හැඳි 02යි

ග්‍රේට් කරගත් චොකලට් කෝප්ප 1/4යි

ගාගත් පොල් කෝප්ප 1/2යි

 

කොස්ටින් එක සෑදීම සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

කුඩු කරගත් සීනි කොප්ප 3/4යි

කිරි මේස හැන්දක්

පොල් වතුර මේස හැඳි 1/2යි

කුකින් චොක්ලට් තේ හැන්දක්

 

සාදන ක්‍රමය

මුලින්ම පිටි, බේකින් සෝඩා, බේකින් පවුඩර්, කොකෝවා කුඩු එකට එක් කර තුන් වරක් හලා, භාජනයකට දමන්න. එයට ලුණු සහ ගාගත් පොල් එක්කර හොඳින් මිශ්‍රකර, පසෙකින් තබන්න. පසුව වෙනත් භාජනයකට බිත්තර,ඇපල්,කිරි,වැනිලා,පොල් වතුර, චොක්ලට් සහ රතු සීනි එක්කර හොඳින් ගසා ගන්න. එම මිශ්‍රණය, පෙර මිශ්‍රණය සමඟ ටිකෙන් ටික එක්කරමින්, හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න. සාදාගත් මිශ්‍රණය, තෙල් කඩදාසි එළාගත්, රවුම් ගැඹුරු තැටියකට දමා, සෙන්ටිග්‍රේට් අංශක 180 උෂ්ණත්වයට උණුසුම් කරගත් උඳුනක මිනිත්තු 25ක් 30ක් පමණ පුළුස්සා ගන්න. හොඳින් නිවෙනතුරු තබන්න. දැන් කොස්ටින් එක සෑදීම සඳහා කුඩු කරගත් සීනි, කිරි සහ පොල් වතුර එකට එකතු කර, හොඳින් මිශ්‍ර කර, එම මිශ්‍රණය කේක් එකේ තැනින් තැනට වක්කරන්න. චොක්ලට් ද ඩබල් බොයිල් කර, දියකර, කේක් එකේ තැනින් තැනට වක්කරන්න.

සටහන - කාංචනා සිරිවර්ධන

උපදෙස් - පානදුර තරුණ සේවා සභාවේ කේක් සහ කේක් ආකෘති සෑදීම පිළිබඳ උපදේශිකා

සුජාතා ජයරත්න


නව අදහස දක්වන්න