වෛද්‍ය සභාවට නව සභාපතිවරයෙකු පත් කෙරේ | දිනමිණ


 

වෛද්‍ය සභාවට නව සභාපතිවරයෙකු පත් කෙරේ

ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ නව සභාපතිවරයා වශයෙන් පත් කර තිබේ.

ඒ වෛද්‍ය පාලිත අබේකෝන්ය.

එම පත්වීම වසර 05 ක කාලයක් සඳහා බල පැවැත්වෙනු ඇති.

 

නව අදහස දක්වන්න