රේල්ලුවේ වැරැද්දක් | දිනමිණ


 

රේල්ලුවේ වැරැද්දක්

ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ පාලනය වන මාර්ග හා කර්මාන්ත උප දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් පොල්ගහවෙල ස්ථාපිත කර ඇති දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු (මධ්‍යම/උතුර) දුම්රිය කාර්යාලය දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරිවරයාගේ සෘජු මැදිහත්වීම මත වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉවත්කර ඇත. ඒ අනුව උතුරු දිස්ත්‍රික්කය මෙම කාර්යාලයෙන් ඉවත්කර මෙම කාර්යාලය මරදාන පිහිටි දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු මධ්‍යම කාර්යාලයේ උප කාර්යාලයක් බවට පත්කිරීමට අභිනව දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරිවරයා සිය අභිමතය පරිදි කටයුතු කර ඇත. දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරිවරයාගේ මෙම තීන්දුවත් සමඟම මෙකී කාර්යාලය මඟින් සේවය ලබාගත් මාර්ග හා ගොඩනැගිලි අංශ 07 ක දහස් සංඛ්‍යාත සේවක මහත්ම මහත්මීන් රැසකටම අතිශය බරපතළ අසාධාරණයක් සිදුවී ඇත.

දැනට වසර කිහිපයකට පෙර මෙම දුම්රිය කාර්යාලය දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයක් බවට පත්කිරීමට එවකට පැවති රජය මඟින් තීරණය කරන ලද්දේ පරිපාලනමය පහසුව සඳහා වඩාත් ගුණාත්මක සහ කාර්යක්ෂමව දුම්රිය සේවාවක් සැපයීමේ අරමුණෙනි. මෙම කාර්යාලයේ වැඩ ඒකකය මරදාන ප්‍රදේශයේ ස්ථාපිත කර ඇති අතර එම වැඩ ඒකකය මධ්‍යම කාර්යාලයේ ස්ථාපනය කර තිබීමෙන් පරිපාලනමය ගැටලු රැසක් නිර්මාණය වී තිබේ. මරදාන ස්ථාපිත කර ඇති මෙම වැඩ ඒකකය ‍ෙපාල්ගහවෙල ප්‍රදේශයේ ස්ථාපනය කිරීම වෙනුවට මෙම දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය ඉවත්කිරීමට කටයුතු කිරීම කැකිල්ලේ තීන්දුවක් බව දුම්රිය සේවකයන්ගේද අදහස වී ති‍ෙබ්.

දැනට මිලියන ගණනක මුදල් වියදම් කර මෙම පොල්ගහවෙල කාර්යාලය සඳහා නව ගොඩනැගිල්ලක් පවා අලුත්වැඩියා කරමින් පවත්නා තත්ත්වයක මෙම දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය ඉවත්කිරීම සැලසුම් සහගත ක්‍රියාවලියක් යැයි සැක පහළ වී තිබේ.

සේවක මහතුන්ගේ විශ්‍රාම ලිපිගොනු සැකසීම, පෞද්ගලික ලිපිගොනු නඩත්තු කිරීම්, මාර්ග හා ගොඩනැගිලි අංශයන්හි සේවා කටයුතු අධීක්ෂණය වැනි කාර්යයන් මෙම කාර්යාලය මඟින් ඉටුකරමින් පැවති අතර පාලනාධිකාරිය මෙම හිතුවක්කාරී ක්‍රියාව හේතුවෙන් මහව, ගනේවත්ත, හිරිපිටිය, නාගොල්ලාගම, කුරුණෑගල වැනි ප්‍රදේශ රැසක සේවක මහතුන්ට තම රාජකාරි අවශ්‍යතාවයන් සඳහා කොළඹ ප්‍රදේශය දක්වා පැමිණීමට සිදුවීමත්, මෙම ප්‍රදේශවල මහජනතාවටද කොළඹ ප්‍රදේශය දක්වා පැමිණීමට සිදුවීමත් සමඟ ඔවුන්ටද දුෂ්කරතාවයන්ට පත්වීමට සිදුව ඇත.

රාජ්‍ය සේවය දියකරහැරීම වෙනුවට වඩාත් කාර්යක්ෂම ගුණාත්මක රාජ්‍ය සේවාවක් මහජනතාවට සැලසීම උදෙසා දුම්රිය සේවය සතු මෙම දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය නැවතත් දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු කාර්යාලයක් ලෙස පවත්වාගෙන යාම කෙරෙහි ජනාධිපතිතුමාගේත් ප්‍රවාහන බලධාරින්ගේ කඩිනම් සහ කාරුණික අවධානය ‍වහා යොමුවිය යුතුව ඇත.

ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය සේවයේ මාර්ග හා කර්මාන්ත
දුම්රිය නිලධාරින් පිරිසක්

නව අදහස දක්වන්න